Súvisiace témy

Včasná intervencia: overené modely implementácie

Na Slovensku pôsobia Centrá včasnej intervencie zastrešované verejnými i neverejnými poskytovateľmi. V Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 je táto včasná intervencia

Čítať ďalej »