Dôležitosť primeraného spánku pre zdravie detí, ich rozvoj a blahobyt

Štúdie ukázali, že ak deti nemajú dostatok spánku, častejšie trpia nadváhou, obezitou a inými ťažkosťami. Podľa štúdie Viva je pravdepodobnejšie, že deti, ktoré nemajú dostatok spánku, budú mať problémy so správaním a učením sa, vrátane problémov s pozornosťou, pracovnou pamäťou, uvažovaním a riešením problémov. Tie môžu pretrvávať celé roky a navždy ovplyvniť život dieťaťa.

Spánok je primárnou činnosťou mozgu počas prvých rokov života dieťaťa. Rytmy spánku a bdenia sa začínajú vyvíjať v približne šiestich týždňoch a v troch mesiacoch majú dojčatá pravidelný cyklus spánku a bdenia. Vo veku dvoch rokov väčšina detí trávi viac času spánkom ako bdením a celkovo strávi dieťa 40 percent svojho detstva spánkom. Spánok je pre deti obzvlášť dôležitý, pretože priamo ovplyvňuje ich duševný a telesný vývin.

dostatok spánku
Photo by Dobromir Dobrev

Spánok u dojčat a malých detí

Zabezpečenie dostatočného spánku dojčiat a malých detí je jedným z hlavných problémov rodičov a často sa objavuje počas konzultácií s lekármi alebo na linkách pomoci pre rodičov. Od množstva hodín, ktoré dieťa prespí často závisí aj vlastná pohoda rodičov.

Spánok ovplyvňuje aj čas stávený pri obrazovke. Výskum z Nového Zélandu ukázal, že deti, ktoré trávia čas sledovaním televízie, hraním videohier alebo pri počítači tesne pred spaním, pravdepodobne potrebujú viac času na zaspanie ako tie, ktoré to robia menej alebo vôbec. Naznačuje tiež, že takýto čas strávený pri obrazovke môže spôsobiť vzrušenie, ktoré sťažuje zaspávanie a že modré svetlo z obrazoviek môže ovplyvniť cirkadiánny rytmus a nepriaznivo ovplyvniť zaspávanie. Najmenej hodinu pred spaním by mal byť čas pokoja, ktorý sa končí rozprávaním príbehu, spievaním piesne alebo zdieľaním knihy s dieťaťom. Rovnaké odporúčania prichádzajú z Harvardu, pokiaľ ide o vypínanie obrazoviek a nabíjanie telefónov mimo miestnosti, kde deti spia.

Potreby malých detí na spánok (odporúčania WHO)

V usmerneniach WHO z roku 2019 sa odporúča:

Vek 

Hodiny spánku 

0 – 3 mesiace 

14 – 17 

4 – 12 mesiacov 

12 – 16 

12 – 24 mesiacov 

11 – 14 

24 – 36 mesiacov 

10 – 13  

Je dôležité si uvedomiť, že ide o odporúčanie a že sa uvádza priemerný rozsah. Každé dieťa je iné, niektoré potrebuje viac spánku, iné menej, a pokiaľ je dieťa spokojné a energické a opatrovateľovi sa podarí získať dostatok času na spánok po prvých mesiacoch, nemali by sme hovoriť o problémoch spánku.

Celú správu Healthy weight, physical activity and sedentary time (Zdravá hmotnosť, fyzická aktivita a sedavý čas) nájdete na webovej stránke: YCHW HV 920 HealthyWeight Physical Activity.pdf (issa.nl)

Zdieľajte tento článok