Sedavosť a čas strávený pri obrazovke u detí

Súvislosť medzi sedavosťou, časom stráveným pri obrazovke a fyzickou aktivitou

Sedavosť nemusí byť škodlivá pre vývin a pohodu dieťaťa. Sedavosť môže podporovať rozvoj dieťaťa, ak podporuje rozvoj jemnej motoriky, kognitívnych, jazykových a sociálno-emocionálnych schopností dieťaťa prostredníctvom hry, štruktúrovaných aktivít alebo prostredníctvom účasti dieťaťa na každodenných rodinných činnostiach, ak je obmedzená (podľa WHO nie dlhšia ako 1 hodina do veku 4 rokov) a po nej nasleduje fyzická aktivita. Medzi najzaujímavejšie a najobohacujúcejšie sedavé činnosti patrí spoločné čítanie kníh, rozprávanie príbehov, zapájanie sa do piesní a riekaniek, hádanky, hry, kreslenie a vyfarbovanie a mnohé ďalšie činnosti. Tieto činnosti zaujímajú dojčatá a malé deti a pomáhajú im učiť sa.

Ak sa sedavosť, vrátane času stráveného pri obrazovke, využíva na to, aby boli deti ticho a „neprekážali“,  alebo ak sú malé deti dlhší čas ponechané samé pred televízorom alebo digitálnou obrazovkou, môže to  narušiť ich kognitívny a sociálno-emocionálny vývin. 

Využívanie času stráveného pri obrazovke v prvých rokoch života

Využívanie obrazoviek, špecificky mobilných telefónov za posledné obdobie dramaticky zmenilo náš svet. Miera využívania mobilných médií medzi deťmi vo veku 2-4 rokov sa v rokoch 2011-2013 v USA zvýšila z 39% na 80%. Ďalšími zaznamenanými zisteniami sú:

  • vysoké využívanie času stráveného pri obrazovke: deti od 0 do 23 mesiacov: 42 minút denne. V prípade detí do 2-4 rokov je to 159 minút denne, väčšinou pri televízii;
  • využívanie obrazovky pred spaním: deti od 0 do 23 mesiacov: 24 %, 2-4 roky: 49%
  • používanie mobilných zariadení: deti od 0 do 23 mesiacov: 7 minút: 2-4 roky: 62 minút/deň

Z online odpovedí rodičov v rámci britského výskumného projektu TABLET, ktorý skúma používanie dotykových obrazoviek, vyplýva, že v priemere približne polovica (51 %) detí vo veku 6-11 mesiacov používala  dotykové obrazovky približne 9 minút a deti vo veku 26-36 mesiacov približne 44 minút denne. Približne 10 % malých detí do troch rokov malo dokonca vlastné zariadenie.

Sedavosť a čas strávený pri obrazovke
Autor fotky: Tatiana Syrikova

Je však zrejmé, že rodičia majú obavy z času stráveného pri obrazovke. Mnohí z nich žijú vo svete, ktorému  dominujú počítače, mobilné telefóny a tablety. Sú bombardovaní marketingom najnovších digitálnych zariadení, dokonca aj pre bábätká, a aplikáciami, ktoré sľubujú, že ich dieťa bude „fit a pripravené na  digitálny svet“. Zdravotníckych pracovníkov vrátane detského lekára môžu požiadať o radu, či čas strávený pri obrazovke ovplyvňuje zdravie a vývin dieťaťa, či už pozitívne alebo negatívne; koľko času pri obrazovke je pre rôzne vekové skupiny priveľa; aký obsah by mohol deťom pomôcť pri učení a chápaní ich sveta; a ako nastaviť limity pre dĺžku používania obrazovky. Niektorí rodičia si myslia, že nechať dojčatá alebo batoľatá hrať sa s tabletom alebo iným  digitálnym zariadením je roztomilé alebo ich to pripraví na „digitálny vek“. V reakcii na tieto rýchle zmeny vydalo  niekoľko významných pediatrických združení usmernenia týkajúce sa využívania času stráveného pri obrazovke u malých detí a táto téma sa stala aj novou a aktívnou oblasťou výskumu.

Svetová zdravotnícka organizácia s využitím odbornej revíznej skupiny na vypracovanie globálnych usmernení a konzistentnosti na základe najlepších dostupných dôkazov zahrnula čas strávený pri obrazovke do svojho usmerňovacieho dokumentu na rok 2019 a dospela k záveru, že “ prínosy menej sedavého správania pri obrazovke (sledovanie televízie, videí, hranie počítačových hier) zahŕňajú zníženie obezity, zlepšenie motorického a kognitívneho vývinu a psychosociálneho zdravia“. V usmerneniach sa odporúča, aby v priebehu dňa:

DÔLEŽITÉ
  • deti do dvoch rokov by nemali sedavo tráviť čas pri obrazovke a
  • malé deti vo veku od dvoch do piatich rokov by mali tráviť čas pri obrazovke maximálne jednu hodinu.

Z odborného konsenzu vychádza, že:

  • využívanie času stráveného pri obrazovke opatrovníkom a/alebo dieťaťom môže znížiť/nahradiť príležitosti na spoločné trávenie času a vzájomnú interakciu;   
  • čas strávený pri obrazovke v prvých mesiacoch a rokoch nemusí mať osobitný prínos pre vývin a učenie najmladšej vekovej skupiny a
  • používanie obrazovky môže oddialiť nástup spánku a znížiť množstvo spánku.

Odborníci sa obávajú, že v mnohých rodinách môže byť väčšinu dňa televízia zapnutá a bežať na pozadí. Keďže obsah televízie väčšinou nie je vhodný pre deti, zistilo sa, že rozptyľuje ich učenie a kognitívne procesy.

Výskumy tiež ukazujú, že dojčatá a malé deti do dvoch rokov sa najlepšie učia spoznávať svet ľudí a predmetov prostredníctvom interakcie tvárou v tvár so svojim opatrovníkom. Opatrovníci môžu citlivo reagovať na konanie malého dieťaťa, znásobiť ho alebo podporiť jeho snaženie. To sa dosť líši od prezerania videí alebo iného digitálneho obsahu v 2-D (dvojrozmernom priestore). Obmedzená schopnosť učiť sa z 2D video obsahu a prenášať ho do reálneho sveta v 3D sa nazýva „deficit prenosu„.

Opatrovníci sú často veľmi rozptyľovaní svojimi digitálnymi zariadeniami. Jeden z odborníkov uviedol, že opatrovníci pri svojich digitálnych zariadeniach, na rozdiel od spoločného sledovania televízie nereagujú na požiadavky detí o pozornosť. Táto nedostatočná reakcia má za následok, že dojča alebo dieťa je čoraz viac rozrušené, pretože jeho „snaženie o kontakt“ nie je oplácané. Toto nereagovanie v súvislosti s digitálnymi zariadeniami porovnala americká výskumníčka Sharon Turkleová s „experimentom nehybnej tváre“, pri ktorom opatrovateľ dieťa úplne ignoruje, čo malému dieťaťu spôsobuje utrpenie. (Rovnomenný experiment je možné si pozrieť vo videu pod článkom.)

Zameranie sa na digitálne zariadenia nahrádza čas, ktorý by sa dal stráviť spoločnou aktivitou, ako je  napríklad čítanie knihy, rozprávanie sa o zaujímavých pohľadoch, rozprávanie príbehov alebo rozprávanie sa o spoločných záujmoch s dieťaťom počas jazdy vo verejnej doprave, čakania u lekára atď. Opatrovníci kontrolujú svoje mobilné telefóny, či im neprišli e-maily a správy alebo ho dajú malému dieťaťu na zábavu. Čoraz častejšie sa mobilné telefóny dostávajú na stôl počas rodinného stolovania. To všetko sú príležitosti, ktoré by sa mohli využiť na rozprávanie, zdieľanie, budovanie vzťahov a podporu učenia sa.     

DÔLEŽITÉ

V niektorých prípadoch môže byť čas strávený pri obrazovke kľúčový pre vývin detí. Malé deti s  neurovývinovými a jazykovými poruchami sa môžu naučiť používať tablety na komunikačné účely. Učenie sa používať augmentatívne komunikačné zariadenia je však zvyčajne zakomponované do intenzívneho vyučovacieho procesu s dospelými.

Väčšina usmernení tiež vylučuje situácie, keď opatrovníci alebo rodinní príslušníci chcú mať možnosť spojiť sa s dojčatami alebo malými deťmi prostredníctvom skypu, videohovoru alebo ďalších podobných komunikačných mechanizmov ktoré zdôrazňujú vizuálnu a sluchovú komunikáciu.

Celú správu Healthy weight, physical activity and sedentary time (Zdravá hmotnosť, fyzická aktivita a sedavý čas) nájdete na webovej stránke: YCHW HV 920 HealthyWeight Physical Activity.pdf (issa.nl)

Zdieľajte tento článok