Aktivity pre deti od 1 do 3 rokov a staršie

Fyzická aktivita u malých detí je témou, ktorej sme sa venovali aj v predchádzajúcich článkoch. V tomto článku nadväzujeme na článok Aktivity pre deti vo veku 6 – 12 mesiacov  a prinášame ďalšie tipy na to, aké aktivity môžete využiť pri rozvoji a podpore detí vo veku od 1 do 3 rokov.

Povzbudzujeme pritom opatrovníkov, aby nechali dieťa prevziať iniciatívu pri výbere hry (napríklad nech opatrovník ponúkne dve možnosti) a čo najčastejšie aj počas hry.

Hádzanie vreciek s fazuľami

Hádzajte si vrecúška s fazuľou alebo loptičky. Hádžte/vhadzujte vrecúška s fazuľami/guľôčky do veľkej škatule alebo koša.

Potrebujete: mäkké lopty, vrecia s fazuľou

Chyť loptu

Kotúľajte si loptu: V sede s rozkročenými nohami a tvárou k dieťaťu kotúľajte loptu medzi jeho nohy a nechajte ho/ju, aby ju odkotúľalo späť k vám. Na začiatku môže jeden dospelý sedieť za dieťaťom s batoľaťom medzi nohami a trénovať chytanie a kotúľanie lopty.

Chytajte loptu: Začnite tým, že necháte dieťa vytvoriť z jeho/jej rúk a ramien pred bruškom kôš. Do tohto „košíka“ hádžte loptu z krátkej vzdialenosti. Vzdialenosť zväčšujte podľa toho, ako sa rozvíjajú zručnosti dieťaťa.

Potrebujete: Dieťa a opatrovníka, mäkká lopta (menšie alebo väčšie lopty sa môžu používať, keď batoľa/malé dieťa získava zručnosti a sebadôveru).

Rozvíjané zručnosti: Koordinácia oko-ruka, sledovanie pohybujúcich sa prdmetov, striedanie sa 

Ďalšie hry s loptičkami

Kotúľajte loptu hore a dole po lepenkovej rampe: vyrobte rampu z vankúša a kusu pevného kartónu a ukážte dieťaťu, ako kotúľať loptičky hore po rampe a ako ich nechať skotúľať sa dole, pričom na oboch koncoch bežte po loptičky.

Odpálite/odrazte loptu: pomocou palice alebo rakety sa snažte trafiť loptičku, aby sa posunula dopredu.

Bowling: Guľou zrážajte kolky/plastové fľaše.

Potrebujete: Lopta, tyč, špendlíky/plastové fľaše od vody naplnené trochou piesku, pevný kus kartónu

Rozvíjané zručnosti: Koordinácia oko-ruka

Skákanie, lezenie, balansovanie

Dbajte na to, aby v okolí neboli žiadne tvrdé a ostré rohy a hrany. Buďte pripravení povzbudiť, zdvihnúť dieťa, keď prejaví strach alebo sa zraní.

Vyzvite batoľa/malé dieťa, aby vyliezlo, skotúľalo sa dole, kde je to bezpečné (vankúš, malý kopec…), (v prípade potreby mu pomôžte) alebo skočilo dole (do náručia). Balansujte na imaginárnom lane alebo páske. Na vytvorenie „lana“ na balansovanie použite v interiéri lepiacu pásku. Držte batoľa za ruku a pomôžte mu vyjsť po niekoľkých schodoch.

Potrebujete: predmety na lezenie ( gauč, veľké vankúše, schody, krátke schodisko, malé kopce, nízke steny, skaly, lavičky, vybavenie ihriska, pásky…)

Rozvíjané zručnosti: fyzická koordinácia, rovnováha, obratnosť

Hľadanie pokladu

Táto hra má viacero variantov

  • Zbierajte „vajíčka“ na prípravu raňajok. Rozdajte po miestnosti „vajíčka vystrihnuté z papiera“ a nechajte dieťa nájsť a pozbierať vajíčka na prípravu predstieraných raňajok.
  • Schovajte jednotlivé ponožky po miestnosti a nechajte dieťa, aby ich našlo a priradilo k sebe a pomohlo ich odložiť .
  • Vyhľadajte zoznam objektov/predmetov/zvierat… v interiéri alebo exteriéri. Choďte na prechádzku, aby ste ich spoločne odfotili, a neskôr počas dňa sa o fotografiách s dieťaťom porozprávajte. Prechádzka tak bude zaujímavejšia a rýchlejšie ubehne.

Potrebujete: predmety, ktoré treba nájsť

Rozvíjané zručnosti: pamäť, jazyk

Kopírovanie pohybov zvierat

Ukážte dieťaťu zvieratá, ktoré sa pohybujú v knihách alebo vonku a zahrajte sa na zviera. Bežte ako pes, klusajte alebo cválajte ako kôň, mávajte krídlami ako vták, plazte sa ako had, naťahujte sa ako mačka, choďte ako opica, skáčte ako zajac alebo žaba a vydávajte zvuky zvierat.

Rozvíjané zručnosti: balansovanie, koordinácia veľkých svalov, priraďovanie zvierat k ich zvukom

Zábava vo vode

(Upozorňujeme, že malé dieťa sa môže utopiť aj vo veľmi plytkej vode a musí byť vždy pod úplným dohľadom)

Nechajte batoľa kopať a špliechať počas kúpania sa vo fontáne, v bazéne alebo jazere, dieťa musí byť dobre zabezpečené a pod dohľadom opatrovníka.

Potrebujete: vaňu, kaluže, fontánu, bazén

Rozvíjané zručnosti: kopanie, špliechanie

Fúkanie a chytanie bublín

Striedajte sa vo vyfukovaní a chytaní bublín.

Potrebujete: bublifuk a tekutinu

Rozvíjané zručnosti: sledovanie, chytanie, jemné fúkanie

Preteky vonku a vo vnútri

Odštartujte dieťa na štartovacej čiare a hlasno povzbudzujte dieťaťa, aby prekonalo čas, určte dieťaťu čas od štartového bodu do cieľového bodu. Požiadajte dieťa, aby urobilo to isté skákaním alebo plazením a porovnávajte času.

Potrebujete: účastníkov, predmety pre štafetové preteky, chodbu alebo iný priestor s obmedzenou vzdialenosťou

Rozvíjané zručnosti: koordinácia, rýchlosť

Naháňačka

Povedzte batoľaťu: „Chytím ťa a potom ťa budem štekliť/vyhodím ťa do vzduchu/budem ťa hojdať. . . „Teraz ma skús chytiť  ty.“

Potrebujete: dieťa a opatrovníka

Rozvíjané zručnosti: koordinácia, rýchlosť, striedanie 

Prekážkové dráhy

Nechajte dieťa prejsť jednoduchú prekážkovú dráhu z kartónu, krabice, stolu, vankúšov a komentujte prekážky.

Vytvorte prekážkovú dráhu spoločne a dohodnite sa, ako sa bude pretekať.

Potrebujete: vankúše, nábytok, veľké kartónové krabice, stôl

Rozvíjané zručnosti: koordinácia, nasledovanie pokynov, obratnosť

Urobte každodenné povinnosti energické a zábavné

Pomoc pri každodenných rutinných úkonoch „podanie a nosenie“: nechajte dieťa odniesť domov malú nákupnú tašku; nechajte ho poukladať nakúpené veci, poukladať čisté oblečenie do skrine, utrieť stôl, položiť riad na stôl, pozametať podlahu

Potrebujete: predmety každodennej potreby, veľkú tašku/košík, utierku, riady, metla, lopatku,…

Rozvíjané zručnosti: jemná a hrubá motorika, koordinácia, dodržiavanie pokynov

Celú správu Healthy weight, physical activity and sedentary time (Zdravá hmotnosť, fyzická aktivita a sedavý čas) nájdete na webovej stránke: YCHW HV 920 HealthyWeight Physical Activity.pdf (issa.nl)

čítajte ďalej

Zdieľajte tento článok