Metodiky

Prvé roky na prvom mieste

Malé deti sú úplne odkázané na starostlivosť dospelých. Vývin detí do veľkej miery závisí od toho, ako s nimi rodičia a opatrovatelia komunikujú a reagujú

Čítať ďalej »
Osobnostný rozvoj dieťaťa

Prostredie génov pri vývine

Naši rodičia nám odovzdali genetické informácie, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú našu osobnosť. Nie je to však len o samotných génoch, ale o ich vzájomných

Čítať ďalej »
Osobnostný rozvoj dieťaťa

Mentálne zdravie v ranom detstve

Keďže rané skúsenosti formujú architektúru vyvíjajúceho sa mozgu, kladú aj základy zdravého duševného zdravia. Narušenie tohto vývinového procesu môže zhoršiť schopnosť dieťaťa učiť sa a

Čítať ďalej »
Osobnostný rozvoj dieťaťa

Peter Pöthe pre Eduworld o traume

Slovenská vzdelávacia stránka Eduworld spracovala rozhovor českého psychiatra Petra Pötheho pre nadáciu Polis. Článok sa začína poukázaním sa výskumy, ktoré sa udiali v na deťoch

Čítať ďalej »
Osobnostný rozvoj dieťaťa

Ako budovať u detí odolnosť?

Zníženie účinkov výraznej nepriaznivosti na zdravý vývoj detí je nevyhnutné pre pokrok a prosperitu každej spoločnosti. Veda nám hovorí, že niektoré deti rozvíjajú odolnosť alebo

Čítať ďalej »