Aktivity pre deti vo veku 6 – 12 mesiacov

Fyzická aktivita u malých detí je témou, ktorej sme sa venovali aj v predchádzajúcich článkoch. V tomto článku nadväzujeme na článok Aktivity pre deti vo veku 0-6 mesiacov  a prinášame ďalšie tipy na to, aké aktivity môžete využiť pri rozvoji a podpore starších detí vo veku od 6 do 12 mesiacov. 

Dôležité poznámky

  • Čím viac sa rodičia a opatrovníci zapájajú do aktívnej hry, keď sa smejú a šteklia, tým viac si bábätko alebo batoľa aktivitu užíva.
  • Je dôležité sa vyhnúť zariadeniam, ktoré majú dieťa naučiť chodiť skoro, pretože to môže viesť k nehodám.
  • Bábätká a batoľatá by nemali byť obmedzené v pohybe dlhšie ako hodinu.

Aktivity v interiéri

Presuňte predmety, ktoré má dieťa rado trošku ďalej z od jeho dosahu, aby sa za nimi muselo kotúľať, plaziť alebo za nimi prejsť.

Pomôcky: obľúbená hračka

Povzbudzujte dieťa, aby sa kotúľalo, plazilo, prechádzalo popri, cez a popod rôzne predmety a povrchy vo vašom dome. Pridajte jednoduché prekážky ako vankúše alebo zvinuté deky, cez ktoré sa môže ľahko preplaziť.

Pomôcky: prikrývka, malé vankúše, otvorená kartónová škatuľa na preliezanie

Skryte tvár pod ruky alebo látku a rýchlo ju odtiahnite, pričom poviete alebo zakričíte „kukuč“.

Pomôcky: tkanina

Povzbudzujte dieťa počas kúpania v špliechaní a kopaní, nechajte dieťa pomáhať pri namáčaní a umývaní hračiek.

Pomôcky: jednoduché hračky do kúpeľa, malé plastové nádoby

Oživte každodenné rutinné  činnosti vymyslenými piesňami a  prehnanými pohybmi.

Kto: rodič/opatrovník

Nechajte dieťa púšťať a vyberať predmety z rôznych krabíc; keď sa dieťa stane pohyblivejším,  premiestňujte krabice na malú  vzdialenosť a nechajte ho plaziť sa za nimi.

Pomôcky: kartónové alebo iné škatule

Používajte detské hrkálky, malé fľaše alebo plastové nádoby s  kamienkami alebo ryžou (pevne zalepené), panvice na omáčku a  lyžice na vydávanie zvukov alebo do rytmu hudby.

Pomôcky: hrkálky, nádoby, panvice na  omáčku, škatule, veľké drevené  alebo plastové lyžice

Aktivity v exteriéri

Poukážte na to, ako ľudia a  zvieratá behajú, skáču, hopkajú, plávajú, chodia, skáču, lietajú.

Pomôcky: ľudia a zvieratá v každodennom  živote

Vezmite dieťa na hojdačku, hojdacie kreslo alebo ho  nakrátko umiestnite do detskej  hojdačky s bezpečnostným pásom.

Pomôcky: hojdačka, hojdacie kreslo

Nechajte dieťa hrať sa s hračkami vonku, liezť po vás, plaziť sa po  vás.

Pomôcky: deka, hračky a opatrovník

Celú správu Healthy weight, physical activity and sedentary time (Zdravá hmotnosť, fyzická aktivita a sedavý čas) nájdete na webovej stránke: YCHW HV 920 HealthyWeight Physical Activity.pdf (issa.nl)

Viac článkov

Zdieľajte tento článok