Fyzická aktivita u malých detí

Fyzická nečinnosť – vysoké náklady pre jednotlivca a spoločnosť

Fyzická nečinnosť je hlavným prispievateľom k predčasnej úmrtnosti a chorobnosti na celom svete kvôli tomu, že prispieva k prírastku hmotnosti a zníženej kardiovaskulárnej kondícii. Existujú  dôkazy o tom, že fyzická aktivita u detí a dospievajúcich zlepšuje fyzické zdravie a prispieva ku všetkým oblastiam vývinu. Okrem toho sa objavujú dôkazy, že fyzická aktivita môže zvýšiť pohodu a znížiť depresiu u detí a dospievajúcich. 

Napriek presvedčivým dôkazom sa v nedávnej správe svetovej aliancie Active Health Kids Global Alliance, ktorá porovnávala 49 krajín zo všetkých kontinentov a úrovní príjmov, dospelo k záveru, že „úrovne fyzickej neaktivity detí dosiahli krízovú úroveň“ a že „deti na celom svete sa nehýbu dostatočne na to, aby udržali zdravý rast a vývin.” Zatiaľ čo údaje neboli k dispozícii pre najmladšiu vekovú skupinu, organizácia WHO Euro (2018) uviedla, že takmer jeden z piatich 11-17-ročných nie je dostatočne aktívny. Takmer polovica dospelých v európskom regióne (46 %) nikdy necvičí a iba 7 % pravidelne cvičí (päťkrát týždenne).  

Informácie o úrovni aktivity dojčiat a malých detí obmedzené. Súhrna správa a nedávna štúdia dospeli k záveru, že dojčatá a malé deti trávia málo času intenzívnou fyzickou aktivitou; väčšina času sa trávi sedavým spôsobom, pričom sledovanie televízie a iný čas na obrazovke začína v detstve. 

Zdroj: Unsplash

Preskúmanie „aktívnej hry vonku“ u batoliat a detí predškolského veku z roku 2019 tiež poukázalo na to, že množstvo času stráveného hrou vonku klesá. Je to znepokojujúci trend, pretože vonkajšie hry (beh, skákanie, lezenie, kotúľanie, balansovanie, stavanie a hádzanie) sú zvyčajne intenzívnejšie ako hry v interiéri, kde majú deti menej priestoru na voľný pohyb. Tento trend sa pripisuje  

 • skutočným a predpokladaným bezpečnostným rizikám (nebezpečné prostredie, doprava, obavy z únosu, nedostatok detských ihrísk a otvorených zelených plôch).  
 • zvýšenému množstvu sedavých aktivít, najmä času stráveného pred obrazovkou, a  
 • tendencii plánovať štruktúrované „vzdelávacie“ aktivity (často v interiéri) pre deti v krajinách s vysokými a strednými príjmami a z rodín strednej a vyššej triedy 

Zníženie času aktívneho hrania vonku môže byť spôsobené aj tým, že dospelí, ktorí sa starajú o deti, sa stali sedavejšími. Je to poľutovaniahodné, pretože výskum naznačuje, že aktívna hra vonku je spojená s lepším fyzickým zdravím (vrátane primeranej hladiny vitamínu D), duševným zdravím a výkonnými funkciami (pozornosť, samoregulácia) a lepšou priestorovou pamäťou u malých detí. 

Rovnako ako u mnohých iných včasných intervencií, zvýšenie úrovne aktivity a zníženie nadmernej výživy v najskoršom štádiu života sú nákladovo najefektívnejšie a budú mať najväčší celoživotný prínos pre zdravie, pohodu a úspech.

prevencia nadváhy
Obrázok 1. Význam intervencií v ranom veku pre prevenciu nadváhy

Dôležitosť fyzickej aktivity pre deti - čo si rodičia myslia a vedia?

Uvedomujú si rodičia dôležitosť zdravej výživy a fyzickej aktivity počas tehotenstva? 

Podľa dokumentu Building Healthy Habits Starts Early od organizácie WHO Euro je veľmi dôležité poskytovať budúcim rodičom informácie a poradenstvo (aj počas predpôrodných kurzov) o výhodách fyzickej aktivity a udržiavania zdravej telesnej hmotnosti pred tehotenstvom a počas tehotenstva. Je dôležité zasiahnuť a podporiť zmenu správania už počas tehotenstva. V mnohých kultúrach sa od tehotných žien a dojčiacich matiek očakáva, že budú „jesť za dvoch“ a priberať na váhe, preto je dôležité ovplyvniť komunitu a zmeniť postoje a očakávania.  

Sú si rodičia vedomí potrieb fyzickej aktivity dojčiat a malých detí? 

Celkovo možno povedať, že pri informovaní rodičov majú zdravotnícki pracovníci tendenciu prikladať väčší význam výžive a oveľa menší fyzickej aktivite. Fyzická aktivita sa často nepovažuje za tému s najvyššou prioritou pre dojčatá a batoľatá. Okrem toho mnohé kultúry uprednostňujú bacuľatejšie deti a predpokladajú, že dieťa stratí „detský tuk“, keď vyrastie. Rodičia tiež nemusia rozpoznať, že ich dieťa má nadváhu alebo to nemusia považovať za starosť. Rodina zohráva rozhodujúcu úlohu v tom, koľko času dieťa trávi sedením (autosedačka, hojdačka, nosič atď.), nakoľko podporujú fyzickú aktivitu a vývin hrubej motoriky / rozvoj svalov, a do akej miery sa na tom zúčastňuje rodič/opatrovateľ. 

Posudzujú rodičia úroveň fyzickej aktivity dojčiat a malých detí správne? 

Hoci informácie o dojčatách a veľmi malých deťoch chýbajú, výskum ukázal, že rodičia detí vo veku 5 – 8 rokov majú tendenciu nadhodnocovať úroveň fyzickej aktivity detí v dňoch, keď boli fyzicky neaktívni, čo môže znížiť pravdepodobnosť, že budú povzbudzovať svoje deti, aby boli aktívnejšie. 

Vedia rodičia, ako pomôcť svojim dojčatám a malým deťom, aby boli aktívnymi? 

Rozvíjanie dobrých návykov závisí od modelovania rolí. Ako už bolo uvedené, mnohé staršie deti a dospelí v Európe a Strednej Ázii nie sú sami aktívni, takže je menej pravdepodobné, že budú vzorom a zapoja sa do intenzívnych aktivít so svojimi malými deťmi. Okrem toho rodičia nemusia vedieť, čo robiť s malými deťmi nad rámec základných opatrovateľských funkcií. 

Zdroj: Unsplash

Úloha fyzickej aktivity a vývinu a pohody dieťaťa

Fyzická aktivita prispieva ku všetkým aspektom vývinu dieťaťa od detstva. Čerství rodičia si však nemusia byť istí, ako môžu podporiť fyzickú aktivitu a celkový vývin okrem kŕmenia a umývania dieťaťa, držania a maznania, či ukladania dieťaťa do posteleNašťastie deti milujú byť aktívne a interaktívne. S informáciami o dôležitosti fyzickej aktivity pre zdravie a vývin a tiež praktickými tipmi na jednoduché a pútavé fyzické aktivity a aktívnu hru na stimuláciu rastúceho mozgu dieťaťa môžeme podporiť rodičov a opatrovateľov, aby robili to, čo je pre ich dieťa najlepšie. 

Fyzická aktivita má nasledujúce pozitívne účinky na deti: 

 • Zlepšuje celkové zdravie dieťaťa, teraz aj neskôr v živote a znižuje pravdepodobnosť nadváhy a obezity.  
 • Zvyšuje silu, svalový tonus a rozvoj rastovej motoriky dieťaťa (napr. ovládanie hlavy, rovnováhu) a zlepšuje telesné funkcie (krvný obeh, dýchanie, trávenie, spánok).
 • Zvyšuje povedomie o tele prostredníctvom dotyku, hladenia a masáže a pomáha dieťaťu naučiť sa koordinovať pohyby tela.
 • Prispieva k učeniu sa o rytme, vzorcoch a postupnostiach pohybov alebo aktivít, čo tiež prispieva k rozvoju jazyka. 
 • Zvyšuje sebaúctu a sebadôveru, pretože dieťa ovláda pohyby a aktívne formuje smer aktivít. 
 • Pomáha dieťaťu dozvedieť sa o opatrovateľoch a svojom okolí. 
 • Poskytuje spoločný zábavný čas s opatrovateľmi a ostatnými dôležitými ľuďmi. 
 • Naštartuje zdravé zvyky od začiatku. 

Fyzická aktivita počas prvých mesiacov. 

Pohyb je dôležitý spôsob, ako sa novorodenci, dojčatá a malé deti môžu dozvedieť o svojom vlastnom tele a okolitom prostredí. Po skúsenostiach s jemnými pohybmi počas tehotenstva nie je prekvapujúce, že pohyb zostáva dôležitou modalitou, okrem dotyku, hladenia a masáže, ktoré pomáhajú deťom prežívať svoje telo, a tým stimulovať motorický vývin a porozumenie sebe. Pohyb môže mať upokojujúcu (jemné hojdanie) a vzrušivú funkciu (rýchla zmena polohynadhadzovanie dieťaťa do vzduchu). 

Činnosti, ktoré je možné vykonávať s deťmi od narodenia do 6 mesiacov: 

  • Hojdanie dieťaťa. 
  • Tanec s dieťaťom na hudbu, pohyb rúk. 
  • Masáž dieťaťa na zlepšenie svalového tonusu a vnemov tela. 
  • Jemné pohyby rúk a nôh pri prebaľovaní a jemné ťahanie dieťaťa smerom k sediacej polohe posilňujú svaly krku. 
  • Zmena polohy dieťaťa (umiestnenie dieťaťa na bruško na brucho opatrovateľa, cez nohy alebo ruku alebo na prikrývku) a interakcia s dieťaťom na brušku. 
hra
Zdroj: Unsplash

Prekonávanie rodových predsudkov

Pohlavie je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje aj úroveň fyzickej aktivity a príležitosti na aktívnu hru. Pri pohľade na profily krajín WHO v Európe (kde sú uvedené profily najmladších vekových skupín) sa oveľa menšie percento dievčat (niekedy takmer polovica) venuje pravidelnej fyzickej aktivite. Z rodového výskumu tiež vieme, že 

 • S dievčatami a chlapcami sa od narodenia zaobchádza inak. S dievčatkami sa častejšie zaobchádza jemne, so zameraním na ich jazyk a jemnú motoriku, zatiaľ čo malí chlapci sú rýchlo vtiahnutí do sveta drsných hier. 
 • Matky s väčšou pravdepodobnosťou upokojujú svoje dieťa, zatiaľ čo otcovia majú tendenciu stimulovať a podnecovať svoje dojčatá a malé deti. Vo svojej úlohe vodcov „fyzickej aktivity“ môžu byť otcovia s väčšou pravdepodobnosťou spoluúčastnými s deťmi na fyzickej aktivite vo voľnom čase alebo podporovať vyššiu úroveň aktivity. Nie je prekvapujúce, že v dlhodobej štúdii v Austrálii sa uvádza, že deti s obéznym otcom mali 14-krát vyššiu pravdepodobnosť, že sa stanú obéznymi tínedžermi, aj keď matka mala zdravú hmotnosť. Naproti tomu deti s obéznou matkou, ale zdravým otcom nemali výrazne zvýšené riziko, že sa stanú obéznymi. 
 • Zapojenie otcov (alebo dôležitých mužských rodinných príslušníkov) do aktívnej hry so svojimi malými deťmi má dôležitý pozitívny prínos pre vytváranie puta medzi otcom a dieťaťom a podporuje všetky oblasti rozvoja dieťaťa vrátane sebakontroly dieťaťa (výkonná funkcia) a zároveň prispieva k blahobytu otca. 
 • Muži v krajinách s vysokými príjmami môžu stratiť až 5 hodín intenzívnej fyzickej aktivity týždenne, keď sa stanú rodičmi. Počas tehotenstva a mesiacov po narodení sú otcovia tiež vystavení väčšiemu riziku depresie a úzkosti, čo sú okolnosti, ktoré možno zlepšiť fyzickou aktivitou. 
 • V nedávnom prieskume sa uvádza, že dievčatá sa menej zapájajú do fyzickej aktivity, ale sociálna podpora a povzbudzovanie od ich rodičov sú pozitívne spojené s hrami dievčat vonku. 

Bezpečné prostredie pre fyzickú aktivitu

Pre miernu až intenzívnu fyzickú aktivitu vrátane aktívnej hry má zásadný význam bezpečnosť prostredia. To zahŕňa čistú prikrývku alebo plachtu na hru na brušku, čisté a bezpečné hračky, ktoré podporujú aktívnu hru a primerane bezpečné vnútorné aj vonkajšie prostredie. 

Bezpečnosť vonku je často menej pod kontrolou opatrovateľov, ale mali by byť poučení o bezpečnosti a čistote (odpadky, ostré predmety, nástroje, zvieracie výkaly, blízkosť cesty) vonkajších herných priestorov a vybavenia, ktoré používajú malé deti (šmýkačky, hojdačky, trojkolky). Deti mladšie ako tri roky by samozrejme mali byť počas hry pod prísnym dohľadom dospelej osoby a určitý čas stráviť aktívnym životným prostredím so svojím opatrovateľom, ktorý môže posúdiť, ktoré činnosti sú primerane náročné a ktoré môžu ohroziť malé dieťa.  

Celú správu Healthy weight, physical activity and sedentary time (Zdravá hmotnosť, fyzická aktivita a sedavý čas) nájdete na webovej stránke: YCHW HV 920 HealthyWeight Physical Activity.pdf (issa.nl)

Zdieľajte tento článok