Vzdelávanie

Ako zostať blízko na diaľku

Monitorovaciu správu o dištančnom vzdelávaní  žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas pandémie COVID-19 vypracovala  v týchto dňoch mimovládna organizácia eduRoma. Správa prináša taktiež návrhy odporúčaní,

Čítať ďalej »
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Problém? Ako pre koho…

Leto 2012. Veľká Ida, stredne veľká obec s takmer štyrmi tisíckami obyvateľov, majoritu tu tvoria Rómovia, dnes je ich viac ako dvetisíc.  Príchod do Veľkej

Čítať ďalej »