Metodiky

Prvé roky na prvom mieste

Malé deti sú úplne odkázané na starostlivosť dospelých. Vývin detí do veľkej miery závisí od toho, ako s nimi rodičia a opatrovatelia komunikujú a reagujú

Čítať ďalej »