Zdravá hmotnosť počas prvých rokov

Úloha zdravej hmotnosti, fyzickej aktivity a spánku pre zdravie, vývoj a pohodu detí

Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že všetky aspekty vývinu detí (kognitívne, jemné a hrubé motorické, jazykové, sociálno-emocionálne a výkonné funkcie) prosperujú z primeraného rastu malých detí, ktoré sú fyzicky aktívne a do ich starostlivosti sa zapájajú opatrovatelia, rodina a svet okolo nich a to už od narodenia. Fyzická aktivita a aktívna hra prispievajú k zlepšeniu spánku a pomáhajú deťom vyrovnať sa so stresovými situáciami. 

Napriek tomu v poslednom desaťročí nadváha a obezita celosvetovo prudko stúpajú a v mnohých krajinách koexistujú s akútnou a chronickou podvýživou. Nadváha, fyzická nečinnosť a nedostatočný a nekvalitný spánok sú spojené so zvýšenou úmrtnosťou a chorobnosťou počas celého života a sú hlavnou hnacou silou epidémie neprenosných chorôb. 

Primeraná fyzická aktivita prospieva aj dospelým opatrovateľom, ktorí sa pravdepodobne budú cítiť zdravšie a lepšie spať, keď sú počas dňa aktívnejší. Okrem toho môže fyzická aktivita chrániť jednotlivcov pred depresiou počas celého života a znížiť stres, smutnú náladu, depresiu a úzkosť u tehotných žien a čerstvých matiek. Na základe týchto dôkazov, populárny program na boj proti depresii matiek vo Veľkej Británii, “Ready Steady Momsvyužíva komunitné pešie skupinky, aby pomohli matkám posilniť ich sociálne kontakty and zvýšili ich motiváciu ísť von “na čerstvý vzduch” so svojimi deťmi.  

hra

Radosť dieťaťa z fyzickej aktivity je formovaná rodinou dieťaťa a prostredím. Rodičia a hlavní opatrovatelia, najmä ak bývajú v mestských oblastiach, môžu byť často menej fyzicky aktívni. Môžu prirovnať fyzickú aktivitu k cvičeniu, aby schudli a udržali sa vo forme, ale nie pre potešenie. 

Pomoc rodinám pri väčšom zapájaní sa do fyzických aktivít sa môže zdať náročné, ale môže mať pozitívny vplyv na všetkých členov rodiny. Sociálny kurátor alebo terénny pracovník má jedinečnú príležitosť pozorovať a diskutovať s rodinou o tom, ako si udržať zdravú váhu, ako sa zapojiť do fyzických aktivít, rozvíjať dobré spánkové rutiny a obozretne využívať čas pred obrazovkou. Našťastie tehotenstvo a prvé roky vytvárajú špeciálnu príležitosť, pretože rodiny majú často vysokú motiváciu vytvoriť zdravý životný štýl a prijať nové návyky a rutiny, ktoré podporujú vývin dieťaťa. 

ZDRAVÁ HMOTNOSŤ POČAS PRVÝCH ROKOV

1. Čo predstavuje zdravú hmotnosť u malých detí?

Monitorovanie fyzického rastu od tehotenstva až po prvé roky je štandardnou aktivitou prenatálnych návštev a prehliadok detí vo väčšine ordinácií lekárov. Mať plod alebo malé dieťa, ktoré dobre rastie, pokiaľ ide o výšku a hmotnosť, zvyčajne naznačuje rodičom, že plod alebo malé dieťa je zdravé a prosperuje. Skutočnosť, že dieťa „skórovalo“ v hornej časti rastového grafu, bola často považovaná za dobrú správu. Naše chápanie rizík nadváhy a obezity sa však zmenilo a je potrebné opatrovateľom radiť, čo predstavuje zdravú hmotnosť dieťaťa. 

2. Riziká nadváhy a obezity

Celosvetovo malo v roku 2018 nadváhu približne 40 miliónov detí mladších ako päť rokov v porovnaní s 30 miliónmi v roku 2000, čo predstavuje 33% nárast. Svetová federácia obezity očakáva, že do roku 2030 bude obéznych viac ako 240 miliónov detí a dospievajúcich (5-19 rokov). Región Európa a Stredná Ázia zaznamenali najväčší a najprudší nárast nadváhy (z 8,2% na 14,9%) v najmladšej vekovej skupine (0-5 rokov). Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) varovala, že obezita a nadváha sú jednou z najväčších výziev verejného zdravia nášho storočia. „Detská obezita je spojená s okamžitými nepriaznivými dôsledkami, ako sú psychologické problémy a nižšia úroveň dosiahnutého vzdelania a vyššie riziko mnohých komorbidít neskôr v živote“1. Nadváha a obezita samozrejme vyplývajú z nízkej úrovne fyzickej aktivity a tiež k nej prispievajú.

Nadváha u detí
Obrázok 1. Percento nadváhy u detí mladších ako päť rokov podľa regiónu (2000–2018)

Na obrázku 2 sú znázornené údaje pre deti vo veku 6 – 9 rokov (podobné údaje neboli k dispozícii pre deti mladšie ako päť rokov) za vybrané krajiny z európskeho regiónu. Medzi krajinami v regióne existujú zreteľné výrazné rozdiely, ako aj rozdiely v rámci krajín pre rôzne skupiny obyvateľstva. 

Rozšírenie nadváhy, obezity a ťažkej obezity
Obrázok 2. Rozšírenie nadváhy, obezity (nezahŕňajúcej ťažkú obezitu) a ťažkej obezity u detí vo veku 6-9 rokov. Zdroj: WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative.

Nadváha je výsledkom 

 • individuálnych faktorov (genetické, stravovacie a potravinové preferencie a vzorce fyzickej aktivity počas celého života), ako aj čoraz viac 
 • obezogénneho prostredia, ktoré podporuje vysoký príjem energie a sedavé správanie. Chudobnejšie a sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny sú často neúmerne postihnuté obezogénnym prostredím, keď žijú v mestskom, znečistenom alebo preplnenom prostredí, ktoré odrádza od príjemnej a bezpečnej fyzickej aktivity, keď je obmedzený prístup ku kvalitným a cenovo dostupným zdravým potravinám alebo keď čelia potravinovej neistote. 

UNICEF (2019) identifikoval 10 hlavných rizík nadváhy a obezity:  

 • Nadváha matky a otca 
 • Podvýživa matiek a podvýživa v ranom veku, vrátane novorodencov, ktorí boli „malí na svoj gestačný vek“ alebo dojčiat, ktoré trpeli chradnutím (boli vážne podvyživené) počas prvých rokov života  
 • Neadekvátne postupy dojčenia 
 • Nevhodné postupy kŕmenia, vrátane skorého zavedenia spracovaných potravín 
 • Nezdravé stravovacie návyky u starších detí a dospievajúcich 
 • Obezogénne potravinové prostredie 
 • Nedostatočná fyzická aktivita (sprostredkovaná nedostatkom bezpečného fyzického priestoru a aktívneho životného štýlu a zvyšujúcou sa prijateľnosťou sedavého správania vrátane času stráveného pred obrazovkou) 
 • Obezogénne kultúrne prostredie 
 • Zmeny vo vonkajšom prostredí, ktoré modifikujú expresiu génov, a 
 • Sociálno-ekonomické postavenie (príjem, prístup k zdravým potravinám a ich cenová dostupnosť…). 

3. Zdravá strava

Existuje niekoľko usmerňovacích dokumentov WHO a UNICEF o strave tehotných a dojčiacich žien a o dojčenskej výžive a výžive malých detí.  

KĽÚČOVÉ RADY PRE ZDRAVÚ VÝŽIVU 

Dospelí

 • OVOCIE A ZELENINA: Jesť najmenej 400g alebo päť porcií ovocia a zeleniny denne  
 • TUKY: Zníženie celkového príjmu tukov na menej ako 30% celkového energetického príjmu a nahradenie nasýtených tukov a transtukov nenasýtenými tukmi 
 • SOĽ, DRASLÍK, SODÍK: Zníženie príjmu soli, ktorý sa často nachádza v spracovaných potravinách a zvýšenie príjmu draslíka konzumáciou čerstvého ovocia a zeleniny  
 • CUKRY: Znížiť príjem voľných cukrov na menej ako 10% celkového energetického príjmu obmedzením spotreby potravín a nápojov obsahujúcich vysoké množstvo cukrov, ako sú sladké občerstvenie, cukríky a nápoje sladené cukrom a konzumujte čerstvé ovocie a surovú zeleninu ako občerstvenie namiesto sladkého občerstvenia 

Tehotné ženy

 • 12,5-18 kg prírastok hmotnosti u žien s normálnou hmotnosťou pred tehotenstvom. 
 • Primeraná spotreba energie, bielkovín, vitamínov a minerálov prostredníctvom rôznorodých potravín.
 • Perorálna suplementácia železa a kyseliny listovej.
 • Gestačný diabetes melitus (GDM) môže zvýšiť riziko detskej obezity. Preto by všetky matky mali kontrolovať GDM medzi 24. a 28. týždňom tehotenstva.

Dojčatá a malé deti

Poradenstvo o zdravej výžive pre malé deti je podobné ako pre dospelých, ale všimnite si nasledovné:  

 • Dojčatá by mali byť počas prvých 6 mesiacov života výlučne dojčené. 
 • Nedostatok dojčenia a používanie umelého mlieka ako náhrady môže zvýšiť riziko detskej obezity.
 • Dojčatá by mali byť dojčené nepretržite až do veku 2 rokov a neskôr.
 • Od veku 6 mesiacov by malo byť materské mlieko doplnené rôznymi primeranými, bezpečnými potravinami bohatými na živiny. Soľ a cukry by sa nemali pridávať do príkrmov.
 • Komerčné doplnkové potraviny hotové na použitie majú často obsah cukru, tuku a soli nad štandardné povolené množstvo, a preto sa uprednostňujú domáce doplnkové potraviny.

4. Podpora rodín pri udržiavaní zdravého rastu dieťaťa

Úloha pomáhať rodinám osvojiť si zdravší životný štýl sa dnes stala ešte dôležitejšou, pretože rodiny zápasia s  

 • „pokušením“ spracovaných potravín bohatých na kalórie, ktoré môžu byť prístupnejšie a cenovo dostupnejšie ako kvalitné výživné potraviny;
 • čoraz sedavejším životným štýlom v kombinácii s opatrovateľmi, ktorí sú často „závislí“ na obrazovkách, a
 • prostredím, ktoré nemusí byť vždy dostatočne bezpečné a čisté na to, aby sa deti mohli hrať vonku.

Pochopenie dôležitosti zdravej výživy a aktívneho životného štýlu v kombinácii s praktickými návrhmi,  môže povzbudiť rodiny, aby postupovali zdravšie. Ak sa zameranie na zraniteľné skupiny nevykonáva primerane, dotovanie potravín nie je starostlivo navrhnuté a suplementácia nie je sprevádzaná poradenstvom, potom rodiny a ich deti môžu byť vystavené vyššiemu riziku obezity.  

Nadváha
Obrázok 3: Akčný rámec prevencie nadváhy a obezity u detí

Celú správu Healthy weight, physical activity and sedentary time (Zdravá hmotnosť, fyzická aktivita a sedavé zamestnanie) nájdete na webovej stránke: YCHW HV 920 HealthyWeight Physical Activity.pdf (issa.nl)

Zdieľajte tento článok