Investícia do raného veku je v záujme nás všetkých

Kvalitná raná starostlivosť je vnímaná ako jeden z najdôležitejších prvkov pri rozvoji dieťaťa, jeho vzdelávanie a budúci život vo väčšine vyspelých krajín. Tak je tomu aj u našich susedov, v Maďarsku, kde vo viacerých ohľadoch sú systémy ranej starostlivosti v súčasnosti lepšie štátom organizované ako na Slovensku. Aj tam však pôsobia, okrem štátneho systému, aj mnohé projekty mimovládneho sektora, ktoré pomáhajú tam, kde je systematickej podpory zo strany štátu nedostatok.

Karpatská nadácia v Maďarsku zozbierala sedem príkladov dobrej praxe iniciatív v oblasti ranej starostlivosti, ktoré sú zastrešené organizáciami, združeniami a jednotlivcami, ktoré pôsobia priamo v teréne tam, kde to je najnevyhnutnejšie. 

Stiahnuť a prečítať si ich môžete tu: 

Tento článok bol vytvorený v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, FMP-E/1901/4.1/015, programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov.

http://www.skhu.eu                      http://www.viacarpatia-spf.eu

Zdieľajte tento článok