Väčšina rómskych detí sa počas krízy nevzdelávala

„Až 60% rómskych žiakov nemala počas korona krízy žiadny alebo mala len ojedinelý kontakt s učiteľom.“

Dá sa v takomto prípade hovoriť o spravodlivosti? Ako chceme dosiahnuť, aby prístup k vzdelávaniu bol rovnaký pre každé dieťa bez ohľadu na rasu či sociálne postavenie?  

Prečítajte si výsledky štvrtej časti zo správy o dištančnom vzdelávaní žiakov z chudobných rómskych komunít počas pandémie COVID-19,  ktorú vypracovala  mimovládna organizácia eduRoma.

Zdieľajte tento článok