Učíme sa učiť sa – Dlhodobé uplatňovanie inovatívnej Feuersteinovej (FIE) metódy v popoludňajšom vzdelávaní žiakov z MRK vo Veľkej Ide / Veľká Ida

Cieľom projektu je pokračovať v organizovaní pravidelných popoludňajších školských klubov, mentorských a rodičovských stretnutí pre aktuálnu skupinu žiakov v nasledujúcich školských rokoch. Projekt predpokladá nepretržitú intervenciu vo vzťahu k 12 žiakom druhého stupňa z rómskej komunity (šiesty rok v školskom roku 2019/2020) a nadväzuje na predchádzajúcu aplikáciu metódy FIE, ktorú ETP začala používať prvýkrát na Slovensku.

O organizácii:
ETP Slovensko je nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia, ktorá už devätnásty rok pomáha znevýhodneným sociálne vylúčeným obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít. Vo svojej práci sa riadi dvoma hlavnými princípmi: holistický prístup k sociálnemu a ekonomickému rozvoju a pevné presvedčenie, že sociálne vylúčenie je možné riešiť iba dlhodobým a komplexným zapojením jednotlivcov a komunít. Zmenu možno očakávať, len keď sa vybuduje dostatočne výkonná sieť spolupracujúcich organizácií, jednotlivcov, vzdelaných odborníkov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, osvietených členov miestnych samospráv a sebestačných klientov.
Ocenenia: 2009: Ocenenie Gypsy Spirit, 2011: Cena sociálnej integrácie – Nadácia ERSTE, 2014: Zlatá cena pre občiansku spoločnosť za integráciu rómskych komunít vyhlásenú Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, 2015: riaditeľka ETP Slovensko bola ocenená ako jedna z troch najvplyvnejších sociálnych inovátorov na Slovensku v sociálnej oblasti, 2016: Nadácia Orange – Zlatá cena v oblasti sociálna integrácia, 2018: Finalista v ocenení Generácia 3.0 v oblasti Inovácií vo vzdelávaní, Nadácia Pontis.

www.etp.sk

Zdieľajte tento článok