Učíme sa učiť sa – Dlhodobé uplatňovanie inovatívnej Feuersteinovej (FIE) metódy v popoludňajšom vzdelávaní žiakov z MRK vo Veľkej Ide / Veľká Ida

Cieľom projektu je pokračovať v organizovaní pravidelných popoludňajších školských klubov, mentorských a rodičovských stretnutí pre aktuálnu skupinu žiakov v nasledujúcich školských rokoch. Projekt predpokladá nepretržitú intervenciu vo vzťahu k 12 žiakom druhého stupňa z rómskej komunity (šiesty rok v školskom roku 2019/2020) a nadväzuje na predchádzajúcu aplikáciu metódy FIE, ktorú ETP začala používať prvýkrát na Slovensku.

O organizácii:
ETP Slovensko je nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia, ktorá už devätnásty rok pomáha znevýhodneným sociálne vylúčeným obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít. Vo svojej práci sa riadi dvoma hlavnými princípmi: holistický prístup k sociálnemu a ekonomickému rozvoju a pevné presvedčenie, že sociálne vylúčenie je možné riešiť iba dlhodobým a komplexným zapojením jednotlivcov a komunít. Zmenu možno očakávať, len keď sa vybuduje dostatočne výkonná sieť spolupracujúcich organizácií, jednotlivcov, vzdelaných odborníkov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, osvietených členov miestnych samospráv a sebestačných klientov.
Ocenenia: 2009: Ocenenie Gypsy Spirit, 2011: Cena sociálnej integrácie – Nadácia ERSTE, 2014: Zlatá cena pre občiansku spoločnosť za integráciu rómskych komunít vyhlásenú Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, 2015: riaditeľka ETP Slovensko bola ocenená ako jedna z troch najvplyvnejších sociálnych inovátorov na Slovensku v sociálnej oblasti, 2016: Nadácia Orange – Zlatá cena v oblasti sociálna integrácia, 2018: Finalista v ocenení Generácia 3.0 v oblasti Inovácií vo vzdelávaní, Nadácia Pontis.

www.etp.sk

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email