Správa „Inklúzia Rómov na Slovensku od raného detstva“

V roku 2017 londýnska kancelária Nadácie otvorenej spoločnosti s Rómskym vzdelávacím fondom v Budapešti a UNICEF  predstavili správu s názvom Inklúzia Rómov na Slovenku od raného detstva.

Tím autorov v nej prináša poznatky o inklúzii Rómov vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve, Správa je súčasťou série, ktorá je zameraná na  oblasť strednej a východnej Európy a Slovensko je siedmou európskou krajinou, v ktorej sa výskum realizoval. 

Viac podrobností o správe a jej jednotlivé časti nájdete na nasledujúcom odkaze: 

Zdieľajte tento článok