Fyzická aktivita u detí počas prvých troch rokov života (Usmernenia WHO)

Poznatky získané z krajín s celkovo najaktívnejšími deťmi ukazujú, že fyzická aktivita je podmienená rozšírenými kultúrnými normami. Byť aktívny nie je len voľba, ale spôsob života.

WHO (2019) odporúča, že je dôležité pozrieť sa na rozloženie aktivity dojčaťa alebo malého dieťaťa, sedavé správanie a spánok počas 24 hodín a pomôcť rodičom zvýšiť množstvo „strednej až intenzívnej“ fyzickej aktivity.

Usmernenia WHO z roku 2019 týkajúce sa fyzickej aktivity, sedavého správania a spánku detí do 5 rokov sa odporúča:

Odporúčania pre 24-hodinovú fyzickú aktivitu, sedavosť a spánok u detí do 5 rokov

Dojčatá (mladšie ako 1 rok) by mali:

Byť rôznymi spôsobmi niekoľko krát denne fyzicky aktívne. Najmä prostredníctvom interaktívnej hry na zemi; čím viac tým lepšie. Pre tie, ktoré sa ešte nehýbu, to zahŕňa aspoň 30 minút v polohe na brušku rovnomerne rozložených počas dňa, keď sú bdelé. 

Nemali byť pohybovo obmedzené na viac ako 1 hodinu (napr. v kočíku, vysokej stoličke alebo v nosiči na chrbte opatrovníka). Čas pri obrazovke sa neodporúča. Pri sedení sa odporúča venovať čítaniu a rozprávaniu príbehov s opatrovníkom.

Mať 14-17 hodín (0-3 mesiace) alebo 12-16 hodín (4-11 mesiacov) kvalitného spánku, zahŕňajúc zdriemnutia. 

 

 

 

Deti vo veku od 1 do 2 rokov by mali:

Tráviť aspoň 180 minút rôznymi typmi fyzických aktivít s ľubovoľnou intenzitou, zahŕňajúc strednú až vysoko intenzívnu fyzickú aktivitu počas celého dňa, čím viac tým lepšie.
Nesmú byť obmedzené v pohybe  na viac ako jednu hodinu vkuse (napr. v kočíku, vysokej stoličke alebo v nosiči na chrbte opatrovníka) alebo dlhší čas sedieť. U detí vo veku 1 roku sa neodporúča sedenie pri obrazovke (napríklad sledovanie televízie alebo videí, hranie počítačových hier). Pre deti vo veku 2 rokov by sedenie pri obrazovke nemala presiahnuť 1 hodinu. Čím menej tým lepšie. Pri sedení sa odporúča venovať čítaniu a rozprávaniu príbehov s opatrovníkom.

Mať 10-13 hodín spánku, zahŕňajúc zdriemnutia, s pravidelným časom zaspávania a vstávania.Deti vo veku 3-4 rokov by mali:

Stráviť aspoň 180 minút rôznymi typmi aktivít s ľubovoľnou intenzitou, z toho aspoň 60 minút stredne intenzívnej až vysoko intenzívnej fyzickej aktivity rozloženej počas dňa; čím viac tým lepšie.


Nesmú byť nepretržite obmedzené v pohybe na viac ako 1 hodinu (napr. v kočíku) alebo sedieť dlhší čas. Sedenie pri obrazovke by nemala byť dlhšia ako 1 hodinu; čím menej tým lepšie. Pri sedení sa odporúča venovať čítaniu alebo rozprávaniu príbehov s opatrovníkom.

Mať 10-13 hodín dobrého kvalitného spánku, ktorý môže zahŕňať zdriemnutia, s pravidelným časom zaspávania a vstávania.

 


Celú správu Healthy weight, physical activity and sedentary time (Zdravá hmotnosť, fyzická aktivita a sedavý čas) nájdete na webovej stránke: YCHW HV 920 HealthyWeight Physical Activity.pdf (issa.nl)

Zdieľajte tento článok