Rómski asistenti v ZŠ Raslavice / Obec Raslavice

Cieľom projektu bolo zamestnanie 2 asistentov z rómskej komunity na pomoc pri výchovnom procese v dopoludňajších hodinách a práca s deťmi v popoludňajších hodinách v komunitnom centre, čím sa prispieva ku komplexnému riešeniu začlenenia členov rómskej komunity. Projekt v rámci Program rozvoja rómskych komunít bol realizovaný do roku 2020.

O organizácii:
Obec Raslavice sa nachádza na južnom okraji okresu Bardejov. V súčasnosti má 2720 obyvateľov, z toho 423 MRK. Obec sa už dlhodobejšie snaží komplexne riešiť sociálnu problematiku a najmä situáciu v oblasti inklúzie obyvateľov zo znevýhodneného prostredia, s dôrazom na príslušníkov MRK.
Od roku 2005 obec realizuje Terénnu sociálnu prácu a od 2015 je obec zriaďovateľom a prevádzkovateľom Komunitného centra. Tieto 2 inštitúcie, spolu s osvetárkou zdravia sú nosnými (spolu s vytváraním pracovných miest – obecný podnik, miestne hospodárstvo, opatrovateľská služba a podobne – v rokoch 2015 – 2017 vytvorených vyše 70 nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, najmä z MRK) aktivitami v pôsobení na príslušníkom MRK a ich inklúziu.

https://www.raslavice.sk/ 

Zdieľajte tento článok