Program včasnej intervencie – Nadácia Karin dom

Nadácia Karin Dom (Bulharsko), začala realizovať Program včasnej intervencie od jesene 2010 prispôsobením modelu služieb Intervencie v ranom detstve používaného v Kanade a USA. Program bol spustený s finančnou podporou Open Society Institute so sídlom v Londýne.  V júli 2013 bolo mesto Varna prvou bulharskou samosprávou, ktorá uznala Službu včasnej intervencie ako činnosť delegovanú mestom a podpísala zmluvu s Nadáciou Karin Dom.

Prečítajte si štúdiu, ktorá popisuje organizáciu včasnej intervencie Nadáciou Karin dom, aké sú výsledky a efektívnosť uplatňovaných metód, prínosy pre komunitu a odporúčania do budúcnosti v oblasti včasnej intervencie.

Táto štúdia bola zverejnená v anglickom jazyku, do slovenského jazyka ju preložil Jozef Zoričák, študent Katedry anglistiky a amerikanistiky, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v rámci  dohody o študentskej odbornej stáži medzi Karpatskou nadáciou a univerzitou.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu:

Zdieľajte tento článok