Prípadová štúdia z Holandska – Sila podpory pri rodičovstve

First Years First Priority je celoeurópska kampaň zameraná na advokáciu a presadzovanie kvalitnej ranej starostlivosti vo verejných politikách, s osobitným zameraním na rodiny a deti zo znevýhodneného prostredia. Cieľom kampane je zabezpečiť, aby všetky malé deti vo veku od 0 do 6 rokov mali rovnaké príležitosti na bezpečný, zdravý a optimálny vývoj. V rámci kampane boli zozbierané a uverejnené prípadové štúdie a príklady dobrej praxe v ranej starostlivosti z rôznych európskych krajín. 

V tomto príspevku Vám prinášame prípadovú štúdiu z Holandska, ktorá hodnotí Program pozitívneho rodičovstva (Triple P), ktorý prebiehal v Amsterdame v rokoch 2006 – 2014. Cieľom Triple P je predchádzať problémom v rodinách, školách a komunitách pred tým, ako sa objavia a vytvárať rodinné prostredie, ktoré podporuje deti v realizovaní ich potenciálu. Dnes ho používa viac ako 25 krajín. 

Táto prípadová štúdia je zverejnená v anglickom jazyku (https://firstyearsfirstpriority.eu/wp-content/uploads/2020/12/Case-Study_-Netherlands-2020.pdf ), do slovenského jazyka štúdiu preložila Lýdia Kerestešová, študentka Katedry anglistiky a amerikanistiky, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v rámci dohody o študentskej odbornej stáži medzi Karpatskou nadáciou a univerzitou.

Prípadovú štúdiu si môžete stiahnuť tu: 

Zdieľajte tento článok