Prípadová štúdia z Fínska – Systém liečby Holding Tight

First Years First Priority je celoeurópska kampaň zameraná na advokáciu a presadzovanie kvalitnej ranej starostlivosti vo verejných politikách, s osobitným zameraním na rodiny a deti zo znevýhodneného prostredia. Cieľom kampane je zabezpečiť, aby všetky malé deti vo veku od 0 do 6 rokov mali rovnaké príležitosti na bezpečný, zdravý a optimálny vývoj. V rámci kampane boli zozbierané a uverejnené prípadové štúdie a príklady dobrej praxe v ranej starostlivosti z rôznych európskych krajín. 

Prípadová štúdia z Fínska sa zaoberá systémom liečby a pomoci tehotným ženám a matkám, ktoré sú závislé na drogách a iných omamných látkach. Systém liečby a podpory Holding Tight umožňuje nielen zmeniť životy takýchto žien k lepšiemu, zabezpečuje taktiež pre ich deti kvalitnú ranú starostlivosť a najviac výrazne šetrí štátne financie. Len za roky 1998 až 2015 preventívnymi opatreniami v tejto oblasti ušetrila fínska vláda až  7 miliárd EUR. 

Táto prípadová štúdia je zverejnená v anglickom jazyku tu (https://firstyearsfirstpriority.eu/wp-content/uploads/2020/12/Case-Study_-Finland-2020.pdf ),  do slovenského jazyka štúdiu preložila Lýdia Kerestešová, študentka Katedry anglistiky a amerikanistiky, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v rámci dohody o študentskej odbornej stáži medzi Karpatskou nadáciou a univerzitou.

Prípadovú štúdiu si môžete stiahnuť tu: 

Zdieľajte tento článok