Omama – Starostlivosť o deti v ranom veku / Sirk

Omama je projekt ranej starostlivosti, ktorý formou návštev v domácnostiach podporuje zdravý kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin rómskych detí žijúcich v generačnej chudobe počas najkritickejšieho obdobia v živote dieťaťa (0-3 roky). Návštevy vykonávajú vyškolené rómske ženy – „omamy“ – z vylúčených komunít, ktoré sa takto sami stávajú súčasťou riešenia problému chudoby. Omamy učia rodičov v osadách rôzne stimulačné aktivity, zdravý výchovný prístup a pomáhajú im zmenšovať mieru toxického stresu, ktorý má fatálny negatívny dopad na rozvoj mozgu dieťaťa. Združenie Cesta von v súčasnosti zamestnáva 10 omám v 7 vylúčených komunitách. Súčasťou tohto projektu je rozbeh a fungovanie omamy Ivet v obci Sirk.

O organizácii:
Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Združenie založili profesionáli s veľkými skúsenosťami z neziskového sektora, ktorí reagovali na absenciu programov ranej starostlivosti v marginalizovaných komunitách.

https://cestavon.sk/

Zdieľajte tento článok