Mesto Košice plánuje zamestnať ľudí z Lunika IX aj z osád

Mesto Košice sa ide konečne rozhýbať aj pri zamestnávaní ľudí z Lunika IX a osád. Títo ľudia majú veľmi málo príležitostí nájsť si zamestnanie a radnica zdá sa prichádza s riešením. V spolupráci so Správou metskej zelene plánuje od novembra 2019 zamestnať stovku nových pracovníkov práve z daných lokalít. Malo by ísť hlavne o práce pri zimnej údržbe a úprave zelene v meste Košice. Týmto projektom môže mesto nahradiť nákup týchto služieb od dodávateľskej firmy (KOSIT) a zároveň umožniť ťažko zamestnateľným ľuďom zlepšiť si svoju životnú situáciu.  

V prípade, že sa takíto noví zamestnanci osvedčia a v zamestnaní vytrvajú, po roku im mesto ponúkne na prenájom prechodné ubytovanie. 
 
Dúfajme, že tento zámer mesto Košice  úspešne zrealizuje a zaradí sa k tým pokrokovým samosprávam, ktoré nezamestnaných občanov berú ako zdroj a nie ako príťaž.  Držíme im v tom palce. 

Zdieľajte tento článok