Koľko skutočne investujeme do vzdelávania detí so sociálnym znevýhodnením?

Tento týždeň bola publikovaná správa Inštitútu vzdelávacej politiky ohľadom vzdelávania detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Bola pripravená v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze a je výsledkom analýzy výdavkov na deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a so zdravotným znevýhodnením za posledné 2 roky. 

Analýza ukazuje, že výdavky na ranú starostlivosť nie sú dostatočné, pričom však práve tieto výdavky majú najväčšiu pridanú hodnotu v oblasti vzdelávania.  Bez kvalitnej ranej starostlivosti sa výrazne znižujú šance dieťaťa uspieť tak v škole ako aj na pracovnom trhu. Okrem toho, nedostatočnou a aj neefektívnou je podpora znevýhodnených žiakov na základných a stredných školách.

Segregácia vo vzdelávaní, nedostatok či vzdialenosť materských a základných škôl, nevhodné životné podmienky sú ďalšie bariéry, ktorým deti z vylúčených komunít čelia.  Učitelia na druhej strane nemajú dostatok podpory a potrebné vzdelávanie pre prácu s deťmi, ktoré pochádzajú z takéhoto špecifického prostredia.

V oblasti vzdelávania preto revízia navrhuje viac ako 40 opatrení,  hlavné riešenia sú zhrnuté v tejto infografike: 

Celú správu si môžete prečítať tu: 

Zdieľajte tento článok