Kolaudačná party v Rankovciach

Dňa 23.6.2020 bol veru dôvod na oslavu.  Odovzdávali sa súpisné čísla vlastníkom nových 14 domov v Rankovciach, ktorí si svoje domy vlastnoručne postavili.  A nebola to ľahká úloha, vyžadovalo si to spoluprácu miestneho úradu, neziskovej organizácie Projekt Dom.ov, Slovenskej sporiteľne ale hlavne, cieľavedomé úsilie a prácu samotných vlastníkov a staviteľov domov. 

Na začiatku stretnutia sa prítomní zišli v Herľanoch, kde pracovníci neziskovej organizácie Projekt Dom.ov prezentovali tento spôsob výstavby domov pre sociálne znevýhodnených ľudí. Cez príbeh Rankoviec sa prítomní, vrátane starostov iných obcí, mohli dozvedieť viac o tom, aké sú dopady svojpomocnej výstavby na život klientov ale aj celej obce a nadviazať kontakty v prípade, že by sa rozhodli riešiť týmto spôsobom bývanie marginalizovaných skupín obyvateľstva aj v iných obciach. 

Oslavu si užili aj deti. Pre nich zmena bývania prinesie nielen lepšie bývanie, ale aj viac priestoru pre hranie a učenie sa v dôstojnejších podmienkach. 

Vlastníci budú splácať mikropôžičku 11 rokov, ale veríme, že táto investícia do budúcnosti sa im oplatí. Držme im v tom palce.  

Zdieľajte tento článok