Európska záruka pre deti prijatá

Dňa 14.júna 2021 ministri EÚ prijali odporúčanie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktorým sa ustanovuje Európska záruka pre deti. Ide inovatívny rámec opatrení zameraných na prelomenie medzigeneračného cyklu chudoby a sociálneho vylúčenia detí v EÚ. 

Aliancia EÚ pre investície do detí sa už takmer dva roky zasadzovala o prijatie Záruky pre deti a po rokoch rokovaní, obhajoby založenej na dôkazoch a tvrdej práce Európska komisia a Rada EÚ prijala väčšinu jej odporúčaní.

Aké záväzky vyplývajú z toho pre členské štáty EÚ, vrátane Slovenska a koľkým deťom v EÚ by tieto odporúčania mali priniesť zlepšenie podmienok pre rozvoj ich potenciálu sa dozviete tu, vo vyhlásení, ktoré Aliancia EÚ pre investície do deti v súvislosti s tým zverejnila:

Oficiálne znenie Odporúčania Rady č. 2021/1004 si môžete prečítať tu:

Zdieľajte tento článok