Čo sa môžeme naučiť od organizácií v Maďarsku?

Organizácie podporené v Programe rómskych komunít sa začiatkom mesiaca október zúčastnili študijnej návštevy v Maďarsku. Jedenásti zástupcovia slovenských organizácii (Gaštanový koník, Združenie Pre lepší život, Nádej deťom, Spokojnosť, Vyrovnávanie šancí) návštívili 4 organizácie v Maďarsku. Všetky organizácie sa venujú práci s deťmi v ranom detstve a ich rodičmi z marginalizovaných rómskych komunít. Poďte sa s nami pozrieť na zopár postrehov, ktoré si odniesli naši účastníci z Maďarska

Aby sme získali vhľad do fungovania štátu v oblasti ranej starostlivosti, navštívili sme nasledujúce organizácie: IndaHouse Hungary Association v meste Hernádszentandrás, kde majú prepracovaný plán práce s dobrovoľníkmi (každý žiak, ktorý to potrebuje má „svojho dobovoľníka“ v škole), či mentorský program.  Sure Start Centre v Kerecsend pôsobí od roku 2006 a vyznačuje sa konceptom práce prebratým zo Spojeného kráľovstva. V XXI. Century Roma Women Association v Nyiregyháze vedú projekt ranej starostlivosti rómske ženy priamo z komunity, majú širokú publikačnú činnosť  a vedú tiež viacero programo  zameraných na sexuálnu výchovu. Poslednou navštívenou organizáciou bolo Somnakuno Roma Drom Association v segregovanom slume mestečka Nagykálló, kde do fungovnia mestečka prizývajú aj obyvateľov rómskej osady,ktorí sa podieľali aj na svojpomocnej rekonštrukcii lekárskej ambulancie.

Systém ranej starostlivosti sa v Maďarsku realizuje od roku 2002 a skladá sa z troch častí: 

  1. Jasle sú otvorené pre deti od 20 mesiacov do 3 rokov a sú spoplatnené. V roku 2021 bolo mapovaných na území 2000 zariadení.
  2. Materské školy sú povinné pre deti od 3 – 6 rokov a žiadajú za nich poplatky, tie sú však minimálne.
  3. Základné školy sú pre deti od 6 – 14 rokov, povinná školská dochádzka je do 16 rokov.

Karpatská nadácia Maďarsko zmapovala osídlenia Rómov v  jednotlivých regiónoch  krajiny, a tiež podiel chudoby, či nezamestnanosti. V Maďarsku žije podľa jej údajov 10 miliónov obyvateľov z nich 1,7 miliónov detí vo veku do 18 rokov a z toho 830 000 detí vo veku do 8 rokov. Až 27% z nich žije v najchudobnejších regiónoch krajiny.

Cieľom Nadácie je, aby do všetkých obcí či komunít dostali celú agendu ranej starostlivosti (viac o programe si môžete prečítať TU), aby ľudia prijali ranú starostlivosť  a pochopili, že je to dôležitý štart pre ich deti. 

Ponúkame niekoľko tipov od maďarských kolegov a kolegýň, ktoré im fungujú a významne uľahčujú prácu:

  • pri komunitných aktivitách využívajú rozšírenú sieť dobrovoľníkov (stredoškolákov, vysokoškolákov a iných). 4 hlavné piliere dobrovoľníctva sú: vzťahy s deťmi, komunita, hodnoty a životné prostredie
  • financovanie chodu organizácie a aktivít sa deje aj pomocou darov, či podnikateľskej činnosti ( vlastná kaviareň, či obchodík)
  • využívajú vlastné priestory na aktivity, ktoré si nevyžadujú vysoké prevádzkové náklady
  • po dohode so samosprávou využívajú priestory samospráv bez poplatku alebo s minimálnym poplatkom  

Na vytvorenie dokonalého systému ranej starostlivosti je potrebná aj pomoc od štátu a priaznivejšie legislatívne normy v zmysle povinnej predškolskej výchovy, či prístupu k včasnej intervencie.  

Zdieľajte tento článok