Čo sa dnes môžeme naučiť od Rómov?

Video z vystúpenia Janette Motlovej Maziniovej na TED-ex v Bratislave. Video je staršie, ale stále žiaľ až veľmi aktuálne.

Janette  vyrástla v rómskej komunite v Novom Meste nad Váhom a ako prvá z rodiny vyštudovala vysokú školu. Je držiteľkou Novinárskej ceny a o svojom životnom príbehu napísala knihu Cigánka.

Janette vo svojom vystúpení zdieľa svoje pocity dieťaťa, ktoré vyrastá vo vylúčenej komunite a snaží sa byť súčasťou majority. Sú to pocity bolestné, ich zdieľanie nech pomáha otvárať srdcia tým, ktorí si ešte stále neuvedomujú, že všetci sme súčasťou veľkého celku.  A že každý z nás môže prispieť k tomu, aby sa žiadne dieťa necítilo vylúčené a osamotené.

Zdieľajte tento článok