Čo je zápal? A prečo je dôležitý pre vývin dieťaťa?

Imunitný systém chráni telo pred infekciou a inými problémami, ktoré môžu spôsobiť poškodenie. Jednou z najdôležitejších častí reakcie imunitného systému je zápal.

Zápal je proces, pri ktorom naše imunitné bunky útočia na invazivné baktérie alebo vírusy, odstraňujú zničenie tkaniva, ktoré spôsobujú tieto baktérie, a začínajú proces opravy. Mimo tela môže zápal spôsobiť začervenanie, opuch, teplo a bolesť. Zápal môžu vyvolať aj iné faktory, vrátane toxínov, peľov a dokonca aj niektorých druhov stresu.

Krátkodobý vs. dlhodobý zápal

„Akútna“ zápalová reakcia je krátkodobá a môže byť spustená infekciou, prežívaním alebo vnímaním bezprostrednej hrozby. Táto krátkodobá reakcia spôsobí, že imunitné bunky „odídu na svoje bojové stanovištia“. Túto reakciu potrebujeme, aby sme prežili.

Akútny zápal je podobný ako pri požiarnom cvičení. Krátka aktivácia systémov reakcie na stres, po nej nasleduje návrat k rovnováhe, čo buduje odolnosť. Pre dieťa by takáto reakcia mohla byť spôsobená počutím náhleho silného hluku, vystrašením sa, keď si dieťa všimne neprítomnosť opatrovateľky, ktorá sa čoskoro vráti dieťa upokojiť. Je to ako požiarne cvičenie, ktoré pripravuje deti na núdzové situácie, ale potom sa po krátkom čase obnoví poriadok.

Chronický zápal sa môže vyskytovať počas dlhšieho časového obdobia v prostrediach, ktoré spôsobujú dlhodobý stres. Predstavme si to tak, akoby dieťa počulo požiarne hlásiče nepretržite niekoľko dní, týždňov, či mesiacov. Táto predĺžená fyziologická reakcia dostáva zápalové látky do kontaktu s viacerými orgánmi, čo ich časom môže narušiť. Pretrvávajúce zneužívanie alebo zanedbávanie, hlboká chudoba, stres zo systematického rasizmu, či dlhodobé vystavenie znečisteniu môžu viesť k chronickým zápalovým reakciám. Tieto reakcie môžu viesť už k existujúcim alebo spôsobiť ťažkosti ako sú kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, depresia, astma. 

„Ako môžeme vypnúť požiarne hlásiče?“

Všetci môžeme pomôcť vypnúť neustále požiarne hlásiče chronického zápalu. Môže to zlepšiť celoživotné zdravie detí a mohlo by to dokonca dramaticky znížiť potrebu nákladnej liečby a široké spektrum zdravotných ochorení. Zdravšia spoločnosť a nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť sú prospešné pre nás všetkých.

Môžeme podporovať citlivé vzťahy medzi deťmi a ich opatrovateľmi, či obhajovať veci ako platená rodičovská dovolenka.

Môžeme podporovať posilňovanie základných životných zručností, ktoré dávajú deťom a ich opatrovateľom nástroje na regulovanie a spravovanie svojho prostredia.

Môžeme znížiť zdroje stresu posilnením politík ktoré pomáhajú budovať blahobyt, riešia príjem, výživu, bývanie a zdravotné potreby.

Celú správu What Is Inflammation? And Why Does it Matter for Child Development? (Čo je zápal? A prečo je dôležitý pre vývin dieťaťa) nájdete na adrese: What Is Inflammation? And Why Does it Matter for Child Development? (harvard.edu)

Zdieľajte tento článok