Vplyv stresu na rozvoj základných životných zručností

Istá miera stresu v živote môže byť pozitívna, no extrémny a dlhodobý stres môže so zdravím, správaním a schopnosťou adolescentov precvičovať svoje základné životné zručností narobiť spúšť.

PREČO? Stres a nepriazeň osudu spúšťajú v našom mozgu systém automatickej samoregulácie, a to okamžitú (a niekedy potrebnú) reakciu typu „útok alebo útek“, ktorá nás núti konať prv, než myslieť. Ak sa však táto reakcia spúšťa v dôsledku extrémneho stresu opakovane, môže viesť k preťaženiu kapacity mozgu, ktorý tak nie je schopný reagovať premyslene a cielene. Ak k tomu dochádza v období raného detstva, mozog reaguje nadmerným rozvinutím schopnosti vnímať hrozby a rýchlo na ne reagovať namiesto schopnosti vyhodnocovať situácie a reagovať na ne premyslene.

Práve preto môže byť pre dospelých, ktorí zažili zvýšenú mieru nepriaznivých situácií, ako je napr. násilie, choroba, strata zamestnania, bezdomovectvo, závislosť či zneužívanie, ťažké zvládať vlastné problémy, nachádzať pre ne riešenia a plánovať si budúcnosť. A to je aj dôvod, prečo, napriek našim najlepším úmyslom, môžu poskytované programy a služby (s ich komplikovanými formami, množstvom stretnutí a chaotickým prostredím) ďalej oslabovať základné životné zručnosti dospelých.

Ako môžeme pomôcť?
Odborníci z praxe môžu dospelým pomôcť využívať základné životné zručnosti tým, že zabezpečia, aby prístup k ich službám neúmyselne neprispieval k zvyšovaniu miery stresu v ich živote.

4 spôsoby ako poskytovať služby tak, aby znižovali stres

TIPY PRE ODBORNÍKOV Z PRAXE A SYSTÉMOVÝCH LÍDROV

1. Saturujte najskôr základné potreby

Minimalizujte stres spôsobený nedostatkom v živote ľudí, nech sa týka čohokoľvek, či je to oblasť starostlivosti o deti, dopravy alebo základných potrieb, ako sú potraviny alebo plienky. Napríklad matka, ktorá nemá pre svoje dieťa čisté plienky, sa nedokáže sústrediť na svoje duševné zdravie.
PREČO? Takýto postup dovoľuje dospelým presmerovať svoju pozornosť z nutnosti prežiť na dlhodobejšie aktivity, ako je napríklad vzdelanie, finančné plánovanie alebo nastavenie cieľov.

2. Zefektívňujte a zjednodušujte 

Zjednodušte prihlášky, formuláre či procesy uplatňované v rámci jednotlivých úradov a agentúr a, ak je to možné, aj medzi nimi. Zaistite širokú dostupnosť materiálov tým, že budú v rôznych formátoch (tlačené, online, prispôsobené pre mobilné zariadenia), budú používať zrozumiteľný jazyk, budú v rôznych jazykových mutáciách, a že budú požadované úlohy prezentovať ako sled jednoduchých krokov.
PREČO? Takýto postup zaistí, že služby určené na pomoc dospelým nebudú neúmyselne ďalším zdrojom stresu, kvôli ktorému by sa dospelí mohli úplne vzdať a neuchádzať sa o ne.

3. Buďte koučom, nie šéfom

Využite svoje vedomosti o účinkoch stresu na to, aby ste k dospelým pristupovali s rešpektom, skutočne im načúvali a stavali na tom pozitívnom, čo už robia. Vytvorte si tiež konzistentný formát vzájomných interakcií, aby ste zaistili predvídateľnosť vzájomných stykov.
PREČO? Tento postup zníži pri vašich interakciách stres a eliminuje potenciálne hrozby, vďaka čomu sa vyhnete aktivácii ich systému emočnej reakcie na hrozbu. Poskytovanie spätnej väzby pozitívnym spôsobom tiež robí dospelých otvorenejšími voči novým príležitostiam.

4. Využívajte dostupné a známe nástroje

Spýtajte sa dospelých, čo im pomáha pri organizovaní ich času a napĺňaní plánov. Kontrolné zoznamy, aplikácie a ďalšie nástroje im môžu pomôcť zvládnuť množstvo úloh a rozdeliť ich na sled čiastkových krokov. Dovoľte dospelým prihlásiť sa na odber textových správ, ktoré im pripomenú blížiace sa podujatia, termíny či kurzy.
PREČO? Takýmto spôsobom vrátite dospelým kontrolu nad riešením problémov a tí sa môžu spoľahnúť na nástroje a zariadenia (napr. mobilný telefón), ktoré už poznajú a využívajú.

Celú správu Building the Skills Adults Need for Life (Rozvoj základných životných zručností u mladých) nájdete na adrese: Building the Skills Adults Need for Life: A Guide for Practitioners (harvardcenter.wpenginepowered.com)

Zdieľajte tento článok