V čase krízy pomáha so vzdelávaním aj Človek v ohrození

Zdieľame opäť príklad dobrej praxe v čase krízy – v tomto prípade sú to aktivity vzdelávania, ktoré poskytuje najviac ohrozeným deťom Človek v ohrození. 

Petrovaný, Kojatice, Sveržov, Roškovce či Plavecký Štvrtok, vo všetkých týchto lokalitách nezostali deti z marginalizovaných rómskych komunít bez podpory a prístupu k vzdelávaniu.  Nie je to ľahké, ale ako si s tým ľudia z Človeka v ohrození poradili sa dozviete tu: 

Zdieľajte tento článok