Spolu to zvládneme! To je heslom týchto dní aj vo Veľkom Krtíši

Pracovníci Komunitného Centra Menšín (KCM) aj v čase krízy naplno pracujú a sú v neustálom kontakte s rodinami marginalizovanej rómske komunity vo Veľkom Krtíši.

Pravidelne vykonávajú osvetu v rámci prevencie šírenia Covid 19, ako aj postupy pri výskyte vírusu v komunite. Spolupracujú s 3 základnými školami, s učiteľmi, so sociálnym pedagógom ako aj asistentmi učiteľa a zabezpečujú tak materiály, zadania, domáce úlohy pre deti, ktoré nemajú prístup k internetu, následne ich zozbierajú a online zasielajú učiteľom na hodnotenie. Pravidelne spolupracujú s policajnými špecialistami pre prácu s komunitami aj pri roznášaní preventívnych letákov ako aj zamedzení zhromažďovania sa väčšieho počtu členov komunity pri obytných blokoch.  Mesto Veľký Krtíš zabezpečilo ochranné rúška pre marginalizovanú rómsku komunitu a pracovníci KCM zabezpečili ich distribúciu priamo do rodín.

Veľká vďaka patrí Nadácii Tatrabanka, ktorá poskytla dotáciu centru vo výške  1.000.- Eur a to na dezinfekčné prostriedky a mydlá pre 180 domácnosti, ktoré boli  distribuované priamo do bytov.

Pracovníci KCM  heslo: „Spolu to zvládneme!“ úspešne pretavujú do praxe, držime im pri tom palce.

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email