Spolu to zvládneme! To je heslom týchto dní aj vo Veľkom Krtíši

Pracovníci Komunitného Centra Menšín (KCM) aj v čase krízy naplno pracujú a sú v neustálom kontakte s rodinami marginalizovanej rómske komunity vo Veľkom Krtíši.

Pravidelne vykonávajú osvetu v rámci prevencie šírenia Covid 19, ako aj postupy pri výskyte vírusu v komunite. Spolupracujú s 3 základnými školami, s učiteľmi, so sociálnym pedagógom ako aj asistentmi učiteľa a zabezpečujú tak materiály, zadania, domáce úlohy pre deti, ktoré nemajú prístup k internetu, následne ich zozbierajú a online zasielajú učiteľom na hodnotenie. Pravidelne spolupracujú s policajnými špecialistami pre prácu s komunitami aj pri roznášaní preventívnych letákov ako aj zamedzení zhromažďovania sa väčšieho počtu členov komunity pri obytných blokoch.  Mesto Veľký Krtíš zabezpečilo ochranné rúška pre marginalizovanú rómsku komunitu a pracovníci KCM zabezpečili ich distribúciu priamo do rodín.

Veľká vďaka patrí Nadácii Tatrabanka, ktorá poskytla dotáciu centru vo výške  1.000.- Eur a to na dezinfekčné prostriedky a mydlá pre 180 domácnosti, ktoré boli  distribuované priamo do bytov.

Pracovníci KCM  heslo: „Spolu to zvládneme!“ úspešne pretavujú do praxe, držime im pri tom palce.

Zdieľajte tento článok