Rómsky záhradník (Romano Barardo) – 3. etapa / Hanušovce nad Topľou

Tento projekt je pokračovaním už zavedených aktivít v rómskych komunitách v Prešovskom kraji. Hlavným cieľom projektu je: I) podporovať zdravý rozvoj sociálne vylúčených detí v predškolskom veku poskytovaním príležitostí na účasť na činnostiach spolu s ich dospelými členmi rodiny; II) zvýšiť potravinovú sebestačnosť a zlepšiť stravovacie návyky rómskych komunít, najmä detí; III) zlepšovať a obnovovať životné prostredie prostredníctvom záhradníckej úpravy priestorovov, v ktorých žijú znevýhodnené spoločenstvá; IV) prekonať predsudky o Rómoch pozitívnymi príbehmi rómskych záhradníkov a ich rodín. Projekt je pokračovaním úspešného projektu z predchádzajúceho roku.

O organizácii:
Združenie Svatobor vzniklo v roku 2006. Od začiatku činnosti sa prioritne zameriavame na začleňovanie sociálne vylúčených rómskych komunít na Slovensku a to najmä v kontexte týchto činností ako sú ekofarmárske aktivity, obnova a rekultivácia krajiny a environmentálna výchova.
Za prínosy pri rozvoji farmárskych zručností a aktivít Rómov získalo združenie v celosvetovej súťaži UNESCO Konfuciovu cenu za rok 2015. Vedúci združenia – Štefan Straka – bol v roku 2015 vybraný organizáciou Ashoka za tzv. Ashoka Fellow. Jeho víziou je, aby sa i v ďalších lokalitách mohli stať z bývalých kočovníkov záhradníci, ktorí sú schopní dobre obrábať pôdu. Pri naplňovaní zámeru združeniu Svatobor pomáha 7 pracovníkov a 142 dobrovoľníkov.

https://svatobor.estranky.sk/ 

Zdieľajte tento článok