Nevidené deti – Príklady dobrej praxe

„Výskumníci zistili, že účastníci vo veku 40 rokov, ktorí zažili vysoko kvalitný predškolský program, mali menej tehotenstiev v skorom veku, s vyššou pravdepodobnosťou ukončili strednú školu, bolo pravdepodobnejšie, že sa zamestnajú a budú mať vyšší príjem, páchali menej trestných činov, vlastnili svoj vlastný dom a auto.“

Význam ranej starostlivosti je dnes už nepopierateľný. O tom, ako sa darí implementovať programy ranej starostlivosti v košickom kraji je aj táto publikácia, ktorú pre Karpatskú nadáciu v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“
realizovaného s pomocou programu Interreg, spracovala PhDr. Petra Melikantová, PhD. 

Príklady dobrej praxe zahŕňajú mimovládny aj štátny sektor a môžete si ich prečítať a stiahnuť tu:

Tento článok bol vytvorený v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, FMP-E/1901/4.1/015, programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov.

http://www.skhu.eu                      http://www.viacarpatia-spf.eu

Zdieľajte tento článok