Metodika na predškolské vzdelávanie v komunitných centrách

Komunitné centrum vnímame ako ponuku pre komunitu, ktorá má potrebu jeho služby využívať. Či už je to komunita Rómov žijúca v obci, seniori alebo rodičia s deťmi. Predškolská príprava sa v tomto kontexte orientuje zvlášť na deti a ich rodiny, ktoré môžu byť, alebo sú, ohrozené nepriaznivou sociálnou situáciou, tak, ako je to uvedené v zákone. V tomto kontexte má služba nízkoprahový charakter a slúži ako odrazový mostík k využívaniu bežne dostupných možností formálneho vzdelávania (MŠ alebo ZŠ), t. j. nenahrádza ho.

Situácia je však v každej komunite odlišná, preto je pri tvorbe štruktúry aktivít komunitného centra potrebné vnímať nielen očakávania zo strany majority, zastupiteľstva či samotných pracovníkov komunitného centra, ale poznať aj reálne potreby členov komunity. Takto sa dá vyhnúť sklamaniam a zlyhaniam pri ponukách služieb, o ktoré nikto nestojí.

Cieľom tejto metodiky je poskytnúť informácie a návod na spustenie podobnej služby v akomkoľvek inom komunitnom centre. Chceme odovzdávať naše niekoľkoročné skúsenosti a vedomosti o tom, ako pomôcť naštartovať prácu s predškolákmi v komunitných centrách, kde o tom uvažujú, len im chýbajú konkrétne postupy a návody. Táto príručka vznikla vďaka podpore Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v partnerstve s Nadáciou Ekopolis. 

Mgr. Peter Adam, Človek v ohrození

Zdieľajte tento článok