Komunitné Centrum Menšín vo Veľkom Krtíši navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová

Dňa 30.04.2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová zavítala do Veľkého Krtíša.  Okrem firiem, v ktorých ani počas pandémie nedošlo k prepúšťaniu zamestnancov, jej cesta viedla aj za pracovníkmi Komunitného Centra Menšín, ktorí úspešne realizujú prácu zameranú na udržateľnosť bývania marginalizovanej rómskej komunity v meste Veľký Krtíš od roku 2009. 

Ide o 10 bytových domov, 136 bytov, ktoré sú už vo vlastníctve Rómov.  Rozvoj bývania a trvalá udržateľnosť bývania MRK je možná len formou komunitnej práce s uplatňovaním jej základného princípu –  participácie bývajúcich. Cieľom práce centra je prevzatie zodpovednosti bývajúcich za svoje bývanie a postupné osamostatňovanie sa. Keďže podľa slov pani prezidentky : „ Ide o Vás dobrý chýr a už som o Vašej práci veľa počula“ bolo pre pracovníkov Komunitného Centra Menšín cťou predstaviť jej svoju prácu priamo v teréne na ulici I. Madácha vo Veľkom Krtíši. Pre cieľovú skupinu je zároveň veľmi dôležité poskytovanie služieb v rámci projektu NP BOKKÚ, čo tvorí komplexnejšiu starostlivosť o klientov a je nevyhnutnou súčasťou úspešnosti tejto práce. 

Pracovníci centra realizujú s cieľovou skupinou aj projekty vďaka Karpatskej nadácii a Nadácii Ekopolis v rámci Programu rozvoja rómskych komunít.  V čase pandémie tieto nadácie významne prispeli k zabezpečeniu komunity ochrannými prostriedkami. Pani prezidentke sa v teréne veľmi páčilo a vysoko ocenila  komunitnú prácu Komunitného Centra Menšín.

PhDr. Janette Knapeková

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email