Komunitné Centrum Menšín vo Veľkom Krtíši navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová

Dňa 30.04.2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová zavítala do Veľkého Krtíša.  Okrem firiem, v ktorých ani počas pandémie nedošlo k prepúšťaniu zamestnancov, jej cesta viedla aj za pracovníkmi Komunitného Centra Menšín, ktorí úspešne realizujú prácu zameranú na udržateľnosť bývania marginalizovanej rómskej komunity v meste Veľký Krtíš od roku 2009. 

Ide o 10 bytových domov, 136 bytov, ktoré sú už vo vlastníctve Rómov.  Rozvoj bývania a trvalá udržateľnosť bývania MRK je možná len formou komunitnej práce s uplatňovaním jej základného princípu –  participácie bývajúcich. Cieľom práce centra je prevzatie zodpovednosti bývajúcich za svoje bývanie a postupné osamostatňovanie sa. Keďže podľa slov pani prezidentky : „ Ide o Vás dobrý chýr a už som o Vašej práci veľa počula“ bolo pre pracovníkov Komunitného Centra Menšín cťou predstaviť jej svoju prácu priamo v teréne na ulici I. Madácha vo Veľkom Krtíši. Pre cieľovú skupinu je zároveň veľmi dôležité poskytovanie služieb v rámci projektu NP BOKKÚ, čo tvorí komplexnejšiu starostlivosť o klientov a je nevyhnutnou súčasťou úspešnosti tejto práce. 

Pracovníci centra realizujú s cieľovou skupinou aj projekty vďaka Karpatskej nadácii a Nadácii Ekopolis v rámci Programu rozvoja rómskych komunít.  V čase pandémie tieto nadácie významne prispeli k zabezpečeniu komunity ochrannými prostriedkami. Pani prezidentke sa v teréne veľmi páčilo a vysoko ocenila  komunitnú prácu Komunitného Centra Menšín.

PhDr. Janette Knapeková

Zdieľajte tento článok