Knihy pre bábätka vo veku 0-3 roky

Knihy zohrávajú v živote bábätka nesmierne dôležitú úlohu. Pri ich výbere musíme zohľadňovať vek bábätka. Vieme, že najdôležitejším obdobím pre vývin bábätka je raný vek, najmä vek od narodenia do 3 rokov bábätka. Aký vek je pre bábätko ideálny čas na prvé zoznamovanie s knihou a ktoré knihy sú pre bábätko vhodné? 

Pre vek 0–3 mesiace

Ovplyvňuje to najmä úroveň vývinu zraku bábätka. Už vieme, že novorodenec vidí rozmazane a len na blízke vzdialenosti (20–30 cm), ale trojmesačné bábätko už vidí celkom ostro. Preto sú na prvé zoznamovanie sa s knihou vhodné kontrastné obrázky. Prvé knihy by mali obsahovať základné farby–bielu a čiernu prípadne iné kontrastné farby, ktoré už dieťatko rozlišuje, a to červenú a oranžovú. Kontrast bielej a čiernej farby pomáha koncentrovať sa a rozoznať tvary a farby, čo je pre malé dieťa veľmi dôležité. V tomto prípade ide skôr o schopnosť zaostriť zrak na predmet na obrázku. Ilustrácie v knihách pre bábätká nemôžu byť príliš detailné. Bábätkám v tomto veku sa páčia symetrické obrázky. Knihy môžu obsahovať aj otvory na pršteky, zrkadielko alebo šuštiace prvky. Ako „čítať“ s maličkým bábätkom? Ak ide o tzv. pasívne čítanie – bábätku by sme mali ukazovať iba jeden predmet a ten nahlas pomenovať a ukázať naň. S bábätkom čítame v polohe, keď je opreté o naše brucho v polosede a my pomaly obraciame strany a necháme bábätko istý čas obrázok vnímať. Ak sa dá knižka–leporelo rozložiť na dĺžku, je možné položiť bábätko na bruško a leporelo postaviť pred dieťatko – takto knižka pomáha bábätku, aby zostalo v polohe na brušku čo najdlhšie a stimulujú bábätku k zdvíhaniu hlavičky, čo je nesmierne dôležité aj pre správny fyzický vývoj. Nesmie však dôjsť k nadmernému pokrčeniu krku či spodnej časti chrbtice. 

Pre vek 3–6 mesiacov

Aj pre bábätká staršie ako 3 mesiace naďalej platí, že pre ne vyberáme čo najjednoduchšie knihy a naďalej je vhodné, aby knihy obsahovali kontrastné obrázky (ilustrácie sú stále kontrastné, ale už trochu viac detailnejšie a farebnejšie, aj keď väčšinou prevláda čierna a biela), šuštiace strany, píšťalku, iné zvukové efekty (šušťanie, pískanie a iné zvuky bábätká väčšinou zbožňujú), malé zrkadielko, plochy rôznych povrchov. Ideálne sú leporelá, kde by malo byť pravidlo: jedna strana = jeden predmet. Ak už bábätko dokáže samo knihu udržať v rúčkach, vyberáme ľahšie knihy menšieho formátu.

Knihy môžu byť z rôznych materiálov a môžu mať rôzne povrchy. Okrem pevných tvrdých papierových kníh, ktoré by z bezpečnostných dôvodov mali mať zaoblené rohy, sú pre bábätká v tomto veku vhodné aj látkové šuštiace knihy, ktoré sú mäkučké a pre bábätko maximálne bezpečné. Dostupné sú aj drevené knihy, sú ľahko umývateľná, čo je výhoda, keďže bábätká knihy budú skúmať aj ožužlávaním, mali by byť zdravotne bezpečné. Gumené mäkké knihy zvyknú byť doplnené zvukom (pískanie, šušťanie), niektoré z nich sú vhodné aj do vody.

Pre vek 6-12 mesiacov

V tomto veku sa bábätko oboznamuje s návykom listovania a zisťuje, že kniha je zdrojom informácií – nájde v nej všetko, s čím sa stretáva v reálnom živote -čo vidí doma, na dvore, v parku či na prechádzke s mamičkou. Bábätko už naplno vníma svet okolo seba a uvedomuje si, aké predmety sa nachádzajú v jeho okolí – buduje si pasívnu slovnú zásobu. Vo veku 8 mesiacov už bábätko rozumie 80 % z toho, čo mu mamička hovorí. Aj pri čítaní kníh môžeme s bábätkom komunikovať, hovoriť mu zvuky zvieratiek/predmetov, rozprávať mu k obrázkom krátke príbehy. Záujem o knižky u bábätiek nie len rozvíja slovnú zásobu, ale aj zrakové a sluchové vnímanie, orientáciu na ploche a jemnú motoriku. Bábätku nečítame dlhé rozprávky. Čítanie by malo byť rytmické, preto sú vhodné aj knihy – leporelá riekaniek, rýmovačiek, básničiek.

V tomto veku sú pre bábätká vhodné aj tematicky zamerané leporelá, ktoré ponúkajú obrázky zvieratiek na farme či v zoo, ovocia alebo zeleniny, dopravných prostriedkov a pod., ideálne ak obsahujú reálne obrázky (fotografie, kresby). Najlepšie je, keď na každej knižnej strane je len jeden obrázok, pretože dieťatko sa v tomto období nedokáže ešte sústrediť na dva a viac objektov. Vhodné sú aj všetky knižky uvedené vyššie – látkové, papierové, gumené (do vody), drevené.

Pre vek 12-18 mesiacov

V tomto veku bábätko vstupuje do obdobia rozvíjania logiky a reči – nové slová nasáva ako špongia, aj keď ich ešte aktívne nevyslovuje.Vhodné sú knihy s viacerými obrázkami, či zbierkach detských básničiek a rečňovaniek. Netreba sa obávať komplikovanejších slovných spojení. Bábätko ich bude registrovať, čo sa neskôr prejaví v jeho bohatšej slovnej zásobe.

Bábätku sa v tomto období veľmi rýchlo vyvíjanie len motorika, ale aj logika a rečové schopnosti. Už 9 mesačné bábätko sa dokáže sústrediť na dva predmety zároveň, takže v každej rúčke dokáže držať jeden predmet, a z pohľadu čítania kníh už dokáže upriamiť pozornosť na viac obrázkov na strane, dokonca si ich dokáže zapamätať. Preto už môžeme zvoliť knihu, ktorá má na svojich stranách 2 -3 obrázky súčasne. Je však veľmi vhodné, aby obrázky na seba nadväzovali a boli tematicky zamerané. Dieťa si spojí, že mačičku, ktorú videlo na prechádzke, je to isté zvieratko ako mačička, ktorá je na obrázku v knihe. Aj v tomto veku platí, že ilustrácie by sa mali čo najviac podobať reálnym zvieratám a veciam. Pre bábätká v tomto veku už môžu byť ilustrácie v knihách graficky náročnejšie.

V tomto veku sa bábätká naučia zaobchádzať s knihou, zistia ako sa prevracajú stránky resp. rozkladajú a skladajú leporelo, na zvukových knihách stláčajú ukazovákom tlačidlá, tým si precvičia aj jemnú motoriku. Ale predovšetkým si rozširujú svoju slovnú zásobu – po dovŕšení 12 mesiacov sa objavujú pokusy o aktívne vyslovenie počutých slovíčok – bábätko začína rozprávať. V tomto veku by bábätko už malo pasívne poznať aspoň jednu dlhú riekanku alebo básničku. Zvukové knihy ponúkajú panel s tlačidlami, ktoré po stlačení sprostredkujú zvuk zobrazeného zvieratka/dopravného prostriedku príp. iné zvuky. Bábätko takto hravou formou spoznáva a osvojuje si zvuky z okolia. Schopnosť priradiť a stlačiť správne tlačidlo s rovnakým obrázkom, ako je obrázok zvieratka v knihe, sa vyvinie okolo 18. mesiaca veku. Medzi 12. – 18. mesiacom dokáže už bábätko dlhšie udržať svoju pozornosť a dokáže si vypočuť príbehy, ktoré ponúkajú farebné leporelá. Zo začiatku nemusíme text čítať od slova do slova, stačí jeho pretlmočenie do jednoduchšieho, dieťatku bližšieho jazyka a príbeh mu budeme názorne ukazovať prostredníctvom ilustrácií.

 

Už od 12. mesiacov veku bábätka by sme mali bábätku ukazovať grafické zobrazenia písmen abecedy. Je totiž dokázané, že už takéto malé bábätko si do pamäte ukladá grafickú podobu písmen a to potom zužitkuje v 1. ročníku základnej školy. 

Pre vek 18-24 mesiacov

Od 18. mesiacov života bábätka sa neskutočnou rýchlosťou rozvíja jeho rečový prejav. Bábätko sa snaží aktívne komunikovať s rodičmi, vyslovuje prvé slová, naďalej si rozširuje slovnú zásobu. Preto je obdobie do dvoch rokov charakterizované aj ako obdobie vývinu reči. Ideálnou pomôckou na jej rozvoj sú určite knihy. Bábätko si prostredníctvom knihy utvrdzuje podstatné mená, ktoré už začína spájať so slovesami.

Od 18. mesiacov sú pre bábätká vhodné knihy, ktoré obsahujú krátke texty, dej, obrázky, série obrázkov znázorňujúce príbeh a príbehy, pri ktorých sa bábätko dokáže stotožniť s hlavnou postavou knihy, zároveň s postavami prežíva starosti, typické pre tento detský vek – strach z lekára, zo strašidla, zlé sny, kúpanie a umývanie vláskov, umývanie zúbkov a pod. Pri čítaní príbehov si dieťa zároveň trénuje pamäť, ale aj koncentráciu na detail a učí sa spájať si súvislosti. Veľmi vhodné sú aj rôzne knižky obsahujúce hádanky, veršíky, riekanky.Krátky hravý text v spojení s rýmami si bábätko ľahko zapamätá. Trénuje si tak svoju pamäť a ak si je isté, že text pozná, je povzbudené hovoriť ho nahlas.

Vieme, že už 18 mesačné dieťatko vie napočítať do 20, ak sa s počítaním stretlo už odmalička. Je veľmi dôležité, aby základy matematiky spoznalo čo najskôr. Dobrým pomocníkom pri prvých počtoch sú aj magnetické knihy s číslami alebo leporelá s danou tematikou, kde sa dieťatko môže oboznamovať s tvarmi, farbami, číslami a počtom.  

Pre vek 24-36 mesiacov

Vek dieťatka od 24 mesiacov je obdobím prvých príbehov. Dvojročné dieťatko sa už neuspokojí len s obrázkami, preto sú pre tento vek vhodné knihy s krátkym textom a rýchlym dejom. Vhodné sú knihy, ktoré ponúkajú vtipný a zároveň poučný príbeh.Tento vek môžeme nazvať aj obdobím emócií.Práve emocionálny vývoj dieťaťa napreduje rýchlym tempom a preto je dôležité, aby rodičia vyberali knihy, v ktorých hlavní hrdinovia prežívajú rôzne druhy emócií. Dieťatko sa musí s hrdinom príbehu vedieť identifikovať, prežiť si s ním jeho situáciu, pocity hrdinu, a to najdôležitejšie – musí sa vedieť z knižného zážitku vyrozprávať, preto je dôležité, aby sa rodič po prečítaní príbehu s dieťatkom porozprával. Klasické rozprávky v tomto období ešte nie sú vhodné, dieťatko ich nedokáže pochopiť, nevie si predstaviť abstraktných hrdinov a navyše v troch rokoch prežíva svoj prvý skutočný strach a klasické rozprávky sú často strašidelné.Aj v tomto období sú je dôležité a zmysluplné trénovať detskú pamäť, preto sú aj naďalej vhodné knižky s detskými riekankami, básničkami a vyčítankami. Čítajme deťom pred spaním a nebuďme znechutení, ak nás budú deti nútiť každý večer čítať ten istý príbeh stále dokola. Deti v tomto vekovom období trvajú na tzv. jazykových rituáloch, ktoré im dodávajú pocit istoty. 

Význam kníh pre rozvoj bábätka:

  • V prvom roku sú knihy skvelý prostriedok na rozvoj hrubej motoriky. Poslúžia od momentu, kedy bábätko položíme na bruško. Ak ho upúta kontrastný obrázok, bude dvíhať hlavičku a posilňovať chrbátik. Neskôr sa za knihami bude dočahovať, plaziť, prevaľovať aj liezť. Sú výbornou motiváciou.
  • Úlohou kníh v tomto veku je aj pomáhať pri rozvoji zraku. Malé bábätko počas prvých mesiacov rozoznáva kontrastné farby, preto sú dobré knižky, kde dominujú jednoduché bielo-čierne obrázky (alebo bielo-čierno-červené). Postupne začína vnímať aj ďalšie farby, zvlášť keď sú jednotlivé obrázky dobre izolované na bielom pozadí. Postupne dokáže vnímať predmety aj na pestrejšom pozadí. Okolo 18-tich mesiacov sa potom začína zrak zameriavať na vyhľadávanie detailov a drobných prvkov.
  • Knihy v tomto veku musia zamestnať nielen oči, ale aj malé rúčky. Najskôr sú fajn látkové knižky, či gumené do vane, približne od osem mesiacov, keď už bábätko dokáže sedieť, začína listovať v knižkách z hrubého kartónu.
  • Knihy pre bábätká predstavujú prvé zoznámenie sa s konceptom abstrakcie. Bábätká si postupne uvedomujú, že obrázok psíka vlastne predstavuje to chlpaté stvorenie, ktoré šteká a vrtí chvostom. Aj z tohto dôvodu je dôležité, aby sme bábätkám ponúkali knihy s obrázkami, ktoré poznajú zo svojho života a majú s nimi vlastnú skúsenosť. 
  • Deti do dvoch rokov nechápu, že knižky sa čítajú od začiatku do konca, a že majú nejaký súvislý dej. Predídete mnohým frustráciám, ak si to uvedomíte a nebudete im to vnucovať. Rovnako z tohto dôvodu nemá veľký význam čítať deťom knižky s príbehom. Radšej ich nechajte listovať (kľudne od stredu na začiatok), popisujte, čo vidíte, pýtajte sa.
  • V prvých troch rokov deti postupne spoznávajú svoj okolitý svet, snažia sa pochopiť, ako funguje, definovať ho. Knižky sú spôsob, ako im v tomto pomôcť. Mali by teda odrážať realitu, to, čo dieťa pozná. Tak, ako sa dieťaťu pomaly rozširuje obzor, rovnako aj témy knižiek sa rozširujú. Na začiatok majú najväčší význam knižky o domove a okolí, deťoch, domácich zvieratách, bežných dopravných prostriedkoch. Z tohto pohľadu nemá význam ročnému dieťaťu ukazovať knižky so zvieratami africkej savany či Arktídy, ak také nikdy nevidelo naživo. Jeho skúsenosti so svetom sú také malé, že si takéto zvieratá nedokáže v reálnej podobe predstaviť, a je to, akoby vám niekto čítal o nejakom africkom hudobnom nástroji, ktorý ste v živote nevideli, alebo o operácii pečene. Bude to pre vás španielska dedina a nebude vám to dávať veľký zmysel.
  • Čítanie by si deti mali spájať s blízkou osobou. Bábätká potrebujú vnímať hlas rodiča (starého rodiča, súrodenca…), pozorovať mu ústa, počúvať melódiu hlasu a intonáciu…Ak bábätku čítame, čítať by sme mali pomaly a používať emócie – meniť tempo reči, tón hlasu, čítanie dramatizovať. Toto podporuje sociálny a emocionálny rozvoj dieťatka.
  • Knihy sú jedným z najlepších pomocníkov pri rozvoji jazyka, pasívnej aj aktívnej slovnej zásoby, reči. Pri „čítaní“ bábätku veľa krát zreteľne pomenovávame obrázky v knihách, bábätko počúva, pozerá pritom sústredene na ústa a snaží sa napodobniť rodiča. Po čase dokáže slová zopakovať a neskôr aj samo vysloviť. Slovná zásoba sa nebuduje vtedy, keď dieťa začína rozprávať, ale od narodenia sa mu všetko v hlávke ukladá a čaká na správny čas.

Spracovala: Mgr. Hana Liptáková

ZDROJE:

https://najmama.aktuality.sk/clanok/255287/ako-podporit-rozvoj-babatka-tipy-nielen-na-knihy-pre-deti-od-0-az-6-mesiacov/

https://babyknihy.sk/tipy-triky/prva-kniha-babatko-cierno-biele-leporelo-kontrastna

https://mamaaja.sk/clanky/tlacove-spravy/viete-vybrat-spravnu-knihu-pre-vase-dietatko

https://eduworld.sk/cd/silvia-kupcova/416/knihy-pre-deti-od-1-roka-laska-ku-kniham-sa-rodi-na-kolenach

Zdieľajte tento článok