Dištančné vzdelávanie v predškolskom veku

Nakoľko je dištančné vzdelávanie v predškolskom veku účinné? Akú úlohu pri ňom zohrávajú rodičia? Dala by sa nim  v odôvodnených prípadoch nahradiť riadna návšteva predškolských zariadení? 

O  téme dištančného vzdelávania v predškolského veku pojednáva tretia časť správy o dištančnom vzdelávaní  žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas pandémie COVID-19, ktorú vypracovala  mimovládna organizácia eduRoma.

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email