Deti, naša budúcnosť

„Deti sú naša budúcnosť“ – tak presne týmto heslom sa riadime u nás v Komunitnom centre Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. a práve preto mladé maminy a ich detičky sú popri všetkých našich aktivitách v centre na mieste číslo jeden. Podpora a rozvoj osobností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je našou prioritou, maminám a ich deťom v okrajovej časti mesta Prievidza (Ciglianskej cesty) sa venujeme už dlhé roky.

Naše vytvorené aktivity sú pestré, plné hravých edukácií pre deti a najmä dostupné pre všetkých, ktorí to potrebujú. Pri práci uplatňujeme terénnu formu sociálnej práce – u klientov doma, ale aj ambulantnú formu sociálnej práce – u nás v centre, každému ako vyhovuje a zažiada si. Deťom a rodičom sa snažíme poskytovať všetky sociálne, pedagogické a výchovné služby potrebné pre dieťatko a to najmä pre deti v predprimárnom veku – do 6 rokov.

Pozdraviť, poprosiť a poďakovať, komunikovať, vedieť správne stolovať a zvládať jednoduché edukačné hry – to je pre nás „gro“ všetkého, čo deťom do života chceme odovzdať. O nič menej dôležité niesú pre nás ani pohybové aktivity detí – zisťujeme či sa dieťa vyvíja adekvátne jeho veku. Je priam krásne sledovať to, akú má každé dieťatko odlišnú, individuálnu osobnosť, ako sa dokáže sociálne adaptovať v kolektíve a aké sú jeho silné stránky, poprípade kde má rezervy, s ktorými im hravo a najmä radi pomôžeme. Cieľom pre nás je pripraviť deti na povinnú školskú dochádzku. Cieľavedome sa snažíme rozvíjať osobnosť dieťaťa v jeho poznávacej, psychomotorickej, emocionálnej a sociálnej oblasti.

Kvalitná starostlivosť o deti v ranom veku je tá najdôležitejšia. Tento čas je pre deti obdobím obrovských príležitostí, ale i rizík a pre nás je toto poznanie dostatočne silným dôvodom pre to, aby sme pomohli rozvíjať a skvalitniť život našich klientov, ale najmä „našich“ najmenších, ktorí majú celú budúcnosť pred sebou alen vo svojich vlastných rukách. 

Všetky aktivity z našej strany sú smerované na rodinu ako celok. Okrem starostlivosti o deti nás zaujíma fungovanie celej rodiny, zameriavame sa takisto na bezporuchové fungovanie rodičovstva, tvorenie zdravého životného štýlu celej rodiny, podporu výchovy a vzdelávania, ale takisto pomoc pri nadobúdaní základných praktických zručností v starostlivosti o domácnosť pre mladé mamičky, akými sú napr. – varenie, pranie a rôzne ručné práce.

Nie jedenkrát naša práca pomohla deťom, ba priam doslova skvalitnila ich život a pozdvihla ho na vyššiu úroveň. Úžasným príkladom pre všetky detičky a nás všetkých je dnes už 11 – ročný Marek, chlapec z nášho centra, ktorý bol ako 6 – ročný umiestnený do špeciálnej základnej školy len na základe rodinných pomerov, v ktorých žije a vyrastá. Avšak vďaka šikovnosti našich kolegýň z centra, ich skvelému postrehu a v neposlednom rade vďaka Marekovej neskutočnej schopnosti učiť a rozvíjať sa bol ihneď premiestnený do základnej školy. V priebehu malej chvíľky sa Marek zo špeciálnej školy dostal do štátnej základnej školy, kde sa primerane jeho veku venuje učivu a získava vedomosti hodné do života. Marek do dnešného dňa navštevuje naše centrum, poctivo sa pripravuje do školy a vďaka nášmu doučovaniu a rôznym besedám určeným pre deti vieme, že na vedomostiach mu záleží a neustále a rád sa pripravuje do školy.

Nie vždy je všetko len čierne a biele a Marek je úžasným príkladom toho, že aj keď dieťa vyrastá v skromnejších pomeroch, neznamená to, že automaticky patrí do špeciálnej školy a mal by dostávať nižšiu formu vzdelávania. Každé dieťa má právo na kvalitné štúdium, na neustále získavanie nových vedomostí, nepodceňovanie, ale hlavne na pestrý a šťastný život plný kamarátov, lásky a zdravia.

Monika Dessuet, SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.

Zdieľajte tento článok