Čo je to vzťahová a sexuálna výchova a ako by mala vyzerať?

Vzťahovú a sexuálnu výchovu sa učil na Slovensku málokto. Preto vyvoláva množstvo emócií a vzniká okolo nej množstvo hoaxov o tom, ako by mala vyzerať. Vzťahová a sexuálna výchova by mala byť v prvom rade vekovo adekvátna a založená na získavaní vedomostí, zručností a postojov, ktoré každému pomáhajú mať zdravšie a spokojnejšie vzťahy. Na to, aby bola kvalitne vyučovaná, potrebujú aj učiteľky/lia a pracovníci/čky s mládežou potrebné vedomosti, zručnosti a postoje, aby dokázali odpovedať na otázky mládeže bez toho, aby im radili na základe svojich skúseností. V tomto článku sa dozviete viac o:

 • Vekovej adekvátnosti
 • Základoch bezpečných a zdravých vzťahov
 • Témach do terénu (hygiena, ochrana, pomoc)
 • Ako si určiť vlastnú rolu v tejto téme

Čo a kedy potrebuje mládež vedieť?

Základné vekové rozdelenie kopíruje psychosexuálny vývin jedinca a určuje 4 vekové kategórie od školského veku:

 • 5-8 rokov
 • 9-12 rokov
 • 12-15 rokov
 • 15-18 rokov

Je samozrejmé, že niektoré deti z individuálnych dôvodov majú niektoré časti vývinu (telesné, psychické) posunuté. Vtedy je možné sa v niektorých témach posúvať podľa potreby.

Vo veku 5-8 rokov by mali deti vedieť:

 • Základné informácie o tele – ako vyzerajú a fungujú ich orgány
 • Akceptovať, že existujú rôzne typy rodín (kompletné rodiny, rozvedené, samoživitelia a samoživiteľky, starí rodičia, opatrovníci a opatrovníčky, rôzne partnerstvá)
 • Poznať, že niektoré príbehy v médiách sú vymyslené
 • Rozumieť, že niektoré časti tela sú súkromné
 • Vedieť komunikovať, keď mi niečo nie je príjemné
 • Rešpektovať, že naše telá sú rôznych tvarov, farieb a veľkostí

Vo veku 9-12 rokov by mali deti vedieť:

 • Porozumieť, že k ľuďom sa správame s rešpektom bez ohľadu na vek, pohlavie, farbu pleti, sexuálnu orientáciu
 • Prijať a poznať zmeny súvisiace s príchodom puberty
 • Vedieť sledovať menštruačný cyklus a udržiavať zdravie pohlavných orgánov
 • Vedieť urobiť samovyšetrenie semenníkov a prsníkov
 • Poznať rôzne možnosti hľadania pomoci
 • Akceptovať, že ešte nie sú pripravení/é na tehotenstvo a zodpovednosti súvisiace s rodičovstvom

Vo veku 12-15 rokov by mali deti vedieť:

 • Akceptovať, že každý sa sám/a rozhoduje bez nátlaku kedy a či chce začať sexuálne žiť
 • Rešpektovať rôzne hodnoty
 • Každý/á z nás sa vyvíja inak
 • Vedieť odolávať rovesníckemu tlaku
 • Rozumieť znakom zdravého vzťahu
 • Poznať rôzne druhy antikoncepčných metód a ich dostupnosť
 • Chápať, že sexuálne žiť je na Slovensku legálne od 15 rokov

Vo veku 15-18 rokov by mali deti vedieť:

 • Rozumieť formám diskriminácie a nátlaku, ktoré majú negatívny dopad na človeka a komunity
 • Používať súhlas v komunikácii a sexuálnych aktivitách
 • Pomenovať faktory, ktoré ovplyvňujú či a kedy ľudia chcú mať deti
 • Hlbšie porozumieť sexuálnym a reprodukčným právam
 • Rozumieť ako sa ľudské telo mení napríklad vekom, počas tehotenstva alebo v prítomnosti pohlavnej choroby

Veková adekvátnosť je vo vzťahovej a sexuálnej výchove kľúčová, pretože bez nej by mohla mládež a deti dostávať informácie, ktoré môžu byť nevhodné alebo obťažujúce. Vedomosti by sa vekom mali postupne nabaľovať, aby to malo naozaj zmysel. Tu sme spomenuli len pár dôležitých bodov, táto téma je veľmi široká a vyžaduje si omnoho viac priestoru.

Aké sú základy bezpečných a zdravých vzťahov?

Podľa vlajkového systému, ktorý vytvorili odborníci a odborníčky z Belgicka a Holandska, sú základné piliere zdravých intímnych vzťahov:

 • Vzájomný súhlas
 • Dobrovoľnosť
 • Rovnosť
 • Vhodnosť pre vekový vývin
 • Vhodnosť pre situáciu
 • Sebaúcta

Vzájomný súhlas znamená, že obidvaja ľudia vedia, do akej aktivity idú a súhlasia s ňou. Súhlas sa dá vyjadriť slovami, gestami alebo mimikou tváre, avšak získanie súhlasu sa dá len otázkou. Preto je nevyhnutné vedieť o sexuálnych aktivitách komunikovať. Aktivity sú bez súhlasu, ak si je jedna osoba neistá, manipulovaná alebo je v šoku.

Dobrovoľnosť je dôležitá pri každej (nielen) intímnej aktivite, ktorú mládež vykonáva. Ak niekto vytvára nátlak, emocionálne presviedča alebo núti do nejakej aktivity, vtedy o dobrovoľnosti nehovoríme. Aj formy ako zvádzanie, sľubovanie odmeny, zaplatenie a sľuby sú formou manipulácie a teda nedobrovoľnosti.

Rovnosť znamená, že ľudia vo vzťahu majú rovnakú moc, čiže nedochádza ku kontrole alebo vynucovaniu si niečoho. Aby sa vo vzťahu prejavovala rovnosť, je dôležité, aby bola dodržaná z hľadiska veku, vedomostí, inteligencie, životných skúseností, vyspelosti a sociálneho statusu. Rovnosť v týchto oblastiach je kľúčová, aby sa predchádzalo dominancii a zneužívaniu moci.

Vhodné správanie pre daný vekový vývin znamená, že dieťa alebo tínedžer/ka sa správa tak, ako je to v danom veku očakávané. To sa sleduje v telesnom, psychickom, emocionálnom a sociálnom vývine.

Vhodné správanie pre danú situáciu vieme rozpoznať pri používaní pravidla súkromia, resp. vieme povedať, že prsia, genitálie a zadok sú súkromné časti tela, ktoré keď sú viditeľné na verejnosti, tak porušujú pravidlo súkromia. Toto pravidlo vieme použiť aj na sexuálne aktivity, ktoré by na verejnosti alebo pred ďalšími ľuďmi nemali prebiehať.

Sebaúcta je dodatok k spomínaným kritériám zdravých vzťahov. Je dôležité, aby sa mládež nepoškodzovala a neponižovala vo vzťahoch alebo pri  budovaní vzťahov. Na to je dôležité, aby zistili, kde sú ich hranice a vedeli ich komunikovať, inak je možné, že sa dostanú do riskantných situácií alebo im niekto ublíži.

Tieto piliere bezpečných a zdravých vzťahov je dôležité komunikovať na definovanie si cieľa, ku ktorému môže každý smerovať. Samozrejme, vzťahy sú rozdielne a vyžaduje si mnoho dôvery o nich rozprávať, preto je na každého uvážení, ako to preniesť do svojho života. Či už pracovného alebo osobného.

Témy do terénu

Čo sú tie najzákladnejšie informácie, ktoré by mal každý človek ovládať? V čom môžete jednoznačne svojich klientov/tky usmerniť?

nathan-dumlao-x7Lyx8Yyvug-unsplash

Hygiena

Udržiavať svoje pohlavné orgány v čistote je kľúčom k zdravému pohlavnému životu. Predchádzate tým rôznym ochoreniam, baktériám a zápalom. Ideálne je si umývať genitálie 1x do dňa čistou vodou. Nie je nutné používať nijaké gély ani šampóny. Ak je prístup k vode obmedzený, odporučte klientom/tkám, aby sa umyli, keď pre tú vodu idú (ak je to možné). Poprípade, ak je to finančne možné, odporučte im používať jednorazové intímne tenké vložky, ktoré len menia. Hygiena počas puberty, kedy sa mládež oveľa viac potí, je naozaj dôležitá. Nehovoriac o menštruácii, kedy je úplne v poriadku hľadať pomoc, ak nemajú prístup k menštruačným potrebám. Možnosť je odložiť si pár eur na tú časť mesiaca alebo podporiť dievčatá, aby sa spýtali v škole o menštruačné potreby, poprípade ich zabezpečiť na miestnom úrade ako súčasť sociálnej pomoci.

Ochrana

Sexuálny život so sebou prináša aj zodpovednosť za vlastné a partnerské zdravie a aj možnosť byť či nebyť rodičmi. Poznať rôzne metódy, ako rodičovstvo plánovať a zároveň sa chrániť pred pohlavnými chorobami je znakom zodpovedného a rešpektujúceho sexuálneho vzťahu. Jediná metóda, ktorá chráni aj pred pohlavnými ochoreniami a zároveň aj pred neželaným tehotenstvom (a je pomerne cenovo dostupná), sú kondómy. Tie sa dajú kúpiť v lekárni, v drogérii, v potravinách, aj v supermarketoch a pri správnom používaní sú vysoko spoľahlivé. Navyše, nemajú žiadne vedľajšie účinky, ak niekto nie je alergický na latex. Samozrejme, že existuje mnoho ďalších antikoncepčných metód a je dôležité ich poznať a rozobrať s partnerom/kou. Je dôležité zohľadniť cenu, dostupnosť, vedľajšie účinky, či je niekto fajčiar alebo diabetik, disciplinovanosť a skúšať, čo nám najviac vyhovuje.

charles-deluvio-aNHBgtjoUDE-unsplash

Pomoc

Pýtať si pomoc je odvážne, pretože každý a každá z nás potrebuje v istom smere pomoc. Hlavne ak ide o citlivé a súkromné témy, akými sú vzťahy a sexualita. Aj tam sa niekedy objavujú nepríjemné zážitky, obťažovanie alebo dokonca násilie. Na Slovensku existujú nonstop linky pomoci, ktoré môžete posunúť svojim klientom/tkám alebo si požadovať od zamestnávateľa vzdelávanie, ako tieto krízové situácie riešiť. Rovnako sa na nich môžete obrátiť aj vy, ak si s nejakým prípadom neviete poradiť alebo vás niečo trápi. Pamätajte, na náročné situácie nezostávajte sami a pýtajte si pomoc, je to odvážne.

Kontakty rýchlej pomoci či podpory:

 • V prípade útoku či napadnutia, volajte na 112 alebo 158
 • Bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212
 • Bezplatná anonymná Linka pre deti a mládež: 116 111
 • Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
 • Linka detskej Dôvery: 0907 401 749
 • Nonstop linka pomoci obetiam http://pomocobetiam.sk – 0850 111 321
 • ipcko.sk – chatová poradňa
 • stalosato.sk – online poradňa a pomoc, aj o nebezpečí na internete

Ako si určiť vlastnú rolu v téme vzťahov a sexuality?

Vzťahová a sexuálna výchova je intímna téma a nemal by ju vyučovať hocikto. Bohužiaľ, na Slovensku sa jej systematicky a kontinuálne stále nevenujeme na národnej úrovni. A to aj napriek tomu, že sexualita je súčasťou každého človeka a s témami sexuality a vzťahov prichádzame do kontaktu denne, 

Pri práci s mládežou (ale aj dospelými) sa niekedy môže stať, že sa dostaneme do situácie, v ktorej nemusíme byť schopní/é správne odpovedať, nemusíme vedieť, ako danú vec odkomunikovať, nevieme, ako poskytnúť pomoc alebo je pre nás daný rozhovor nekomfortný. Preto by sme si mali sami pre seba určiť, čo sme ochotní/é tolerovať a čo je už pre nás nepríjemné, prípadne kam už nesiahajú naše kompetencie.   V takých prípadoch môžeme:

 1. Hľadať špecialistov/tky: od lekárov/riek, cez krízové linky alebo dokonca organizácie, ktoré vám s rôznymi témami môžu pomôcť
 2. Určiť si vlastné témy, ktoré sú pre vás príjemné alebo nepríjemné na rozoberanie s klientmi/tkami
 3. Prepájať klientov/tky so špecialistami
 4. Chrániť deti, mládež, menšiny a ženy, pretože sú najčastejšími obeťami násilia
 5. Hľadať riešenia, ako poskytnúť pomoc a podporu
 6. Porozmýšľať nad pomocou a podporou pre seba (môže byť pre vás užitočné v prípade sekundárnej traumatizácie)
 7. Vzdelávať sa, ak vás táto téma zaujíma – pamätajte pri tom na dôležitosť dôveryhodnosti zdrojov

Nemusíte robiť všetko, nemusíte vzdelávať a liečiť. Toto za vás veľmi jednoducho a profesionálne preberú špecialisti/tky. Vzťahová a sexuálna výchova je komplexná téma, ktorej ste vzhľadom na vašu profesiu súčasťou hlavne v podtéme ochrany, bezpečia násilia. Každý človek si zaslúži bezpečné a zdravé vzťahy. Každý/á z nás si zaslúžiť žiť v zdravej, férovej a rešpektujúcej spoločnosti.

Ak budete hľadať dodatočné informácie, navštívte našu stránku www.rodicovstvo.sk

         Msc Zuzana Bendíková 

Msc Zuzana Bendíková je sexuálna pedagogička a výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Momentálne vďaka Nórskym fondom inovuje metodiky vzťahovej a sexuálnej výchovy a vzdelávanie pre mládež a verejnosť. V roku 2021 hovorila na TEDx konferencii v Prahe o dôležitosti vzťahovej a sexuálnej výchovy a úspešne spolu s Veronikou Trnkovou zrealizovali kampaň na tlač komiksu pre tínedžerov/ky Dospej Matere.

Zdieľajte tento článok