Otázky a odpovede odborníkov

1. Ako vysvetliť rómskej matke, že nemá piť počas tehotenstva alkohol?

Na základe mojej skúsenosti môžem povedať, že  je vždy niekto lokálny, kto vie zrozumiteľne, teda jazykom žien žijúcich v rómskej komunite vysvetliť, že alkohol počas tehotenstva u vyvíjajúceho sa dieťaťa môže významne negatívne ovplyvniť jeho budúcnosť po narodení. Je dôležité nielen posolstvo, ale aj kto je nositeľom tohto posolstva.

Myslím si, že v komunite žijú reálne vzory žien, ktoré počas tehotenstva nepijú, práve preto, že majú poznanie o fetálnom alkoholovom syndróme a vedia aké vážne dôsledky to má pre novonarodené dieťa. Sú to dobré matky, ktoré svojou angažovanosťou nazbierali mnoho informácií a skúseností o tom, čo nielen dieťaťu, ale i celej rodine pomáha.  Sama som sa s nimi stretla už niekoľko krát.

Ak využijeme múdrosť týchto žien a zručnosť viesť nestigmatizujúci dialóg matky s matkou pre ochranu vývinu rómskeho dieťaťa, podarí sa nám budovať zdravé základy pre žiadanú zmenu v ranej starostlivosti nielen u mnohých rómskych detí.

Oľga Okálová, PhD. – sociálny a špeciálny pedagóg