Vzdelávanie a príprava 2020

V pracovnej skupine pre vzdelávanie a tréning  2020 (ET 2020) je zapojených viac ako 400 odborníkov z ministerstiev členských štátov EÚ a ďalších zainteresovaných strán. Tento tím, na základe vzájomného učenia a identifikácie osvedčených metód, poskytuje Európskej komisii rady pri príprave legislatívnych návrhov a politických iniciatív, ktoré členské štáty podporujú pri riešení kľúčových výziev v ich systémoch vzdelávania a odbornej prípravy a pri presadzovaní spoločných priorít dohodnutých na európskej úrovni. 

Posledným z dokumentov publikovaných tímom ET 2020 je Vzdelávanie a príprava 2020, ktorého cieľom je poukázať na príležitosti a výzvy, ktorým čelia vzdelávacie systémy, pedagógovia a žiaci a to v siedmych rôznych vzdelávacích oblastiach.

Jednou z nich je vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD), v rámci ktorej pracovná skupina riešila najlepší spôsob podpory členských štátov v tom, aby boli ich systémy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve inkluzívnejšie a profesionálnejšie.

Celý dokument si môžete stiahnuť tu:

Zdieľajte tento článok