Výroba Montessori hračiek

Vyučovaciu metódu Montessori vyvinula  Maria Montessori, Talianka, ktorá venovala celý svoj život kreatívnemu vzdelávaniu detí. Metóda je stará už vyše sto rokov a používa sa vo viacerých predškolských zariadeniach aj na Slovensku.

A v čom táto metóda spočíva? Jej základom je pozorovanie potrieb detí a ich stimulácia pomocou vhodných pomôcok a prostredia tak, aby dieťa rozvíjalo svoj vlastný potenciál.  Tieto pomôcky, hračky by mali umožňovať deťom pocit nezávislosti na svojich rodičoch a vychovávateľoch, čo podporuje ich zdravý vývoj a záujem o spoznávanie okolitého sveta.

Výrok, spájaný s Montessori metódou je: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ 

Túto metódu používa vo svojich aktivitách s rómskymi deťmi aj občianske združenie Detstvo deťom a keďže originálne Monterssori hračky môžu byť finančne náročné pre mnohých rodičov, pripravilo postup zhotovenia vlastných Montessori hračiek z ľahko dostupných materiálov. Vyskúšajte sami!

Zdieľajte tento článok