Osobnostný rozvoj dieťaťa

Prostredie génov pri vývine

Naši rodičia nám odovzdali genetické informácie, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú našu osobnosť. Nie je to však len o samotných génoch, ale o ich vzájomných

Čítať ďalej »
Osobnostný rozvoj dieťaťa

Mentálne zdravie v ranom detstve

Keďže rané skúsenosti formujú architektúru vyvíjajúceho sa mozgu, kladú aj základy zdravého duševného zdravia. Narušenie tohto vývinového procesu môže zhoršiť schopnosť dieťaťa učiť sa a

Čítať ďalej »