Príprava na materstvo – Opis témy

Príprava na materstvo je jedným z kľúčových determinantov zdravého vývinu dieťaťa v prenatálnom období a bezpečného pôrodu, ktorý neohrozí dieťa ani matku dieťaťa.  Sociálne vylúčené

Čítať ďalej »
Opis programu

Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Zámerom je podporiť iniciatívy

Čítať ďalej »