Veselo a hravo doma aj v škôlke / Stará Tehelňa, Prešov

Cieľom projektu je poskytnutie komplexnej a intenzívnej starostlivosti v ranom detstve vyškoleným mentorom, ktorí pochádzajú priamo z miestnej rómskej komunity, ktorej bude poskytované pravidelné vzdelávanie, metodická a osobnostná podpora.

O organizácii:
OZ Vyrovnávanie šancí vzniklo v roku 2005 ako pokračovanie Nadácie pre rómske dieťa z roku 1991. Od roku 1993 sa organizácia venuje hlavne príprave 3 – 6 ročných detí pre úspešný vstup do ZŠ. Dôležitou súčasťou je aj práca s rodičmi detí a inými príslušníkmi rodiny. Projekty, ktoré organizácia realizuje od roku 1993, boli vždy zamerané na edukáciu detí a motiváciu rodičov k potrebe vzdelávania. Organizácia podporuje deti, ktoré navštevujú predškolské zariadenie, ale aj tie, ktoré materské školy nenavštevujú z rôznych dôvodov – (zlá ekonomická situácia rodín, nedostupnosť spôsobená vzdialenosťou, nezáujmom rodín, alebo neochotou MŠ prijímať detí so SZP) a poskytuje im starostlivosť formou neformálneho vzdelávania priamo v rodinách. Stretnutia s deťmi vedú vyškolené ženy-matky z komunity a využívajú metodiku Stimulačného programu v rodinnej výchove. OZ poskytuje aj programy zamerané samostatne na ženy-matky , alebo kombinované programy pre celé rodiny. Spolupracuje aj s inými MVO, ktorým ako partnerom poskytuje vlastné skúsenosti a metodiku spolupráce s rodinou.

Zdieľajte tento článok