V Košiciach hľadali nové riešenia na inklúziu

Dňa 24.9.2019  Nadácia Pontis zorganizovala v Košiciach netradičné podujatie, kde sa formou hackathonu viac ako 80 účastníkov snažilo nájsť riešenia dvoch problémov: 1)  problém nízkeho počtu rómkych študentov na stredných školách, a 2) problém slabého vnímania potreby inklúzie v regióne.  Spolupartnerom podujatia bola aj Karpatská nadácia.  Aké riešenie nakoniec vyhralo sa dočítate tu:

Zdieľajte tento článok