Tvorba programu vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

V nasledujúcom texte prinášame niekoľko metodických poznámok k tvorbe programu vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej len program VSRD) detí z marginalizovaných komunít vo veku od 0 do 8 rokov.

Táto pomôcka má za cieľ sprístupniť dôležité informácie, ktoré pomôžu potenciálnym záujemcom k vytvoreniu programu VSRD. Je postavená na pedagogických základoch a reflektuje prax v oblasti sociálnych služieb. Veríme, že informácie prezentované v nasledujúcich častiach poslúžia čitateľom a podporia ich v rozhodnutiach súvisiacich s plánovaním a realizáciou programu VSRD.

V textoch, ktoré budeme zverejňovať sa dozviete základné informácie potrebné k tvorbe vlastného programu VSRD. K podstatným častiam tvorby programu VSRD z nášho pohľadu teda patria najmä vonkajšie a vnútorné podmienky realizácie programu VSRD a samozrejme stanovenie vhodných cieľov intervencie. Pre ilustráciu ponúkame obsahovo hodnotné metodiky, ktoré poslúžia ako inšpirácia pre tvorbu vlastných podkladov k programu VSRD. Budeme sa zaoberať cieľovou skupinou programu VSRD, a v závere poukážeme i na možnosti evidencie progresu detí, ktoré sa zapojili do programu VSRD.

                                         Roman Bartoš
Nadácia Ekopolis

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email