Tvorba programu vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

V nasledujúcom texte prinášame niekoľko metodických poznámok k tvorbe programu vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej len program VSRD) detí z marginalizovaných komunít vo veku od 0 do 8 rokov.

Táto pomôcka má za cieľ sprístupniť dôležité informácie, ktoré pomôžu potenciálnym záujemcom k vytvoreniu programu VSRD. Je postavená na pedagogických základoch a reflektuje prax v oblasti sociálnych služieb. Veríme, že informácie prezentované v nasledujúcich častiach poslúžia čitateľom a podporia ich v rozhodnutiach súvisiacich s plánovaním a realizáciou programu VSRD.

V textoch, ktoré budeme zverejňovať sa dozviete základné informácie potrebné k tvorbe vlastného programu VSRD. K podstatným častiam tvorby programu VSRD z nášho pohľadu teda patria najmä vonkajšie a vnútorné podmienky realizácie programu VSRD a samozrejme stanovenie vhodných cieľov intervencie. Pre ilustráciu ponúkame obsahovo hodnotné metodiky, ktoré poslúžia ako inšpirácia pre tvorbu vlastných podkladov k programu VSRD. Budeme sa zaoberať cieľovou skupinou programu VSRD, a v závere poukážeme i na možnosti evidencie progresu detí, ktoré sa zapojili do programu VSRD.

                                         Roman Bartoš
Nadácia Ekopolis

Zdieľajte tento článok