Stretnutie komunitných centier a terénnych sociálnych pracovníkov

Dňa 14.1.2020 zorganizoval úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) stretnutie zástupcov komunitných centier a terénnych sociálnych pracovníkov. Cieľom stretnutia bolo prepájanie rôznych subjektov a odborníkov, ktorí pomáhajú ľuďom žijúcim vo vylúčených komunitách,  vzájomná informovanosť, zdieľanie dobrých skúseností, návrhov a možností finančnej podpory projektov. 

Na stretnutí vystúpili zástupcovia Hasičského a záchranného zboru SR, ktorí prezentovali preventívne opatrenia pred požiarmi v rómskych osadách ako aj spôsob informovania verejnosti formou letákov o týchto opatreniach.  Rôzne možnosti finančnej podpory projektov boli predstavené zástupcami Karpatskej nadácie, Úradu splnomocnenca pre rómske komunity a Informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy. Účastníci sa dozvedeli aj o zaujímavej forme finančnej pomoci formou dotácie priamo z  KSK. Dobré príklady praxe predstavili zástupcovia Združenia pre lepší život, organizácie Projekt DOM.ov a Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. 

Zaujímavé a užitočné témy ako aj diskusia k nim.  Ďalší termín podobného  stretnutia je naplánovaný na apríl 2020. 

@odperinky.sk

Zdieľajte tento článok