Správa o programoch ranej starostlivosti pre marginalizované rómske komunity

Na Slovensku v súčasnosti neexistuje štátom financovaná a regulovaná služba ranej  starostlivosti pre rodiny v prostredí sociálneho znevýhodnenia a chudoby. Takúto službu však napriek  tomu poskytuje niekoľko  organizácií. 

Nadácia SOCIA v rámci projektu “Koordinovaná starostlivosť v ranom detstve – potrebné podmienky pre  systémové zmeny” v apríli 2021 realizovala dotazníkový prieskum medzi organizáciami, ktoré poskytujú  programy ranej starostlivosti v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK), alebo v súčasnosti  poskytujú iné služby v MRK a zvažujú ich rozšírenie aj o ranú starostlivosť. Dotazník vyplnilo 23 organizácií, z ktorých približne polovica pôsobí ako komunitné centrum.  Stiahnite si súhrnnú správu, v ktorej nájdete výsledky tohto prieskumu.

Zdieľajte tento článok