Rodičovské centrum – vzdelávacie aktivity III. / Dobšiná

 

Cieľom tohto projektu je pripraviť mladých rodičov / matky zrómskej komunity v Dobšinej, aby sa v prvých rokoch lepšie starali o svoje deti a primerane ich pripravovali na školskú dochádzku. Projekt je pokračovaním úspešne riadeného projektu z predchádzajúcich dvoch rokov – pokračujúca práca s existujúcimi klientmi a zapojenie nových rodín do projektu.

O organizácii:
Občianske združenie (OZ) Detstvo deťom od roku 2013 prevádzkuje v Dobšinej Rodičovské centrum. Špecificky sa zameriava na dlhodobú prácu so skupinou maloletých a mladistvých matiek – mladých rodín z MRK s cieľom vytvoriť v ich rodinách prostredie pre priaznivý rozvoj detí; v r. 2018 sa OZ zameriavalo aj na zlepšenie podmienok bývania mladých rodín, ktorým boli pridelené sociálne byty, so zámerom zariadenia detských izieb. Pôvodné aktivity OZ zamerané na prácu s mladými rodinami boli postupne rozšírené o klub Babinec zameraný na prácu so skupinou dospievajúcich dievčat v zmysle výchovy k partnerstvu, plánovanému rodičovstvu a zodpovednému prístupu k sexualite, o doučovanie skupiny mladších žiakov z MRK, o predškolský klub s Montessori aktivitami pre predškolákov z MRK, z časti o ranú starostlivosť o bábätká z MRK – všetky aktivity v RC za účasti matiek, doplnené o vzdelávanie mladých rodičov formou prednášok a besied s odborníkmi. 
OZ organizovalo aj hromadné poznávacie aktivity, výlety, návštevy pamiatok, kultúrnych prestavení, lego herne, múzea a pod. Hlavné poslanie a filozofia OZ sa rokmi nemení, cieľom snaženia OZ je aj naďalej rodič ako primárny dobrý, zodpovedný a nasledovania hodný vzor pre svoje deti, poskytujúci svojim deťom optimálne prostredie pre ich vývin, výchovu a vzdelávanie od narodenia v rodinnom prostredí, efektívne vedie svoju domácnosť. Pravidelné aktivity realizuje tím odborníkov: učiteľky ZŠ – špeciálny pedagóg, školský psychológ; študentka sociálnej práce s predchádzajúcou praxou v KC a lektorka Montessori v spolupráci so SCŠPP Košice, CVI Košice, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, terénnym zdravotníkom, lekármi, SČK, ekonómkou a ďalšími odborníkmi.

Zdieľajte tento článok