Raná starostlivosť z hľadiska vedy

Prinášame Vám prvé zo sérií videí a článkov o ranej starostlivosti, ktoré boli vytvorené Centrom pre vývoj dieťaťa Harvardskej univerzity (Center on Developing Child, Harvard University) a ktoré sme vďaka spolupráci Karpatskej nadácie s Centrom mohli preložiť do slovenského jazyka a publikovať na našom portáli Odperinky.sk.

V prvom videu sa riaditeľ Centra, Jack P.Shonkoff, M.D.  zaoberá  koncepciami rozvoja ranného detstva, ktoré vznikli v priebehu desaťročí neurovedeckého a behaviorálneho výskumu a ktoré ilustrujú, prečo je kvalitná raná starostlivosť základom prosperujúcej celej spoločnosti. 

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email