Raná starostlivosť z hľadiska vedy

Prinášame Vám prvé zo sérií videí a článkov o ranej starostlivosti, ktoré boli vytvorené Centrom pre vývoj dieťaťa Harvardskej univerzity (Center on Developing Child, Harvard University) a ktoré sme vďaka spolupráci Karpatskej nadácie s Centrom mohli preložiť do slovenského jazyka a publikovať na našom portáli Odperinky.sk.

V prvom videu sa riaditeľ Centra, Jack P.Shonkoff, M.D.  zaoberá  koncepciami rozvoja ranného detstva, ktoré vznikli v priebehu desaťročí neurovedeckého a behaviorálneho výskumu a ktoré ilustrujú, prečo je kvalitná raná starostlivosť základom prosperujúcej celej spoločnosti. 

Zdieľajte tento článok